Milline on Tartu Ülikooli tulevik?

Teemasid, millest kirjutada, pakub ülikoolileht välja mitmeid: Tartu Ülikool (TÜ) töö- ja õpikeskkonnana täna ja kümne aasta pärast; Ülikooli ees seisvad valikud; kes ja mis keeles TÜs kümne aasta pärast õpivad ja õpetavad; TÜst saadav haridus; TÜ positsioon Eesti, Euroopa ja globaalses kõrghariduses; akadeemilise pere kokkukuuluvustunne; tasuta või tasuline õpe.

Nende teemadega valik aga ei piirdu, soovi korral võib kirjutada ka muust.

Zürii, mille esimeheks on eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop, valib kirjutiste seast välja kolm säravaimat tööd, mis pälvivad rahalise auhinna. Parima töö autor saab 3000 krooni, teise koha vääriliseks kuulutatud tööd hinnatakse 2000 krooniga ning auväärne kolmas koht on väärt 1000 krooni. Välja antakse ka eriauhindu. Parimad tööd pannakse üles internetti.

Võistlustöö peab olema 2-3 lehekülge pikk, kirjutatud ühese reavahega eesti või inglise keeles. Valminud essee võib saata postiga Universitas Tartuensise toimetusse või elektrooniliselt e-posti aadressile  ajaleht@ut.ee 31. oktoobriks.

Käesoleval aastal tähistab Tartu Ülikool oma 375. aastapäeva, sel puhul ka tulevikkuvaatav esseekonkurss.

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus