Millele pöörata tähelepanu sõiduki parkimisel

Suvisel ajal on inimesed väga mobiilsed ja asutavad end sõitma randa ja looduskaunitesse kohtadesse. On üsna loomulik, et suve, päikest ja merd tahetakse nautida täiel rinnal, kuid kahjuks sõiduk, millega püütakse oma lemmikpaigale ligi pääseda, jäetakse maha lohakalt või sootuks seadusevastaselt. Pargitakse suvaliselt, mõtlemata oma sõiduki parkimisega tekkivaid tagajärgi, milleks võib olla näiteks teise inimese auto kinni parkimine, samuti bussipeatuses parkimine, mis takistab bussil ohutult inimestel bussi siseneda ja sealt väljuda ning ka kõik haljasalad ei ole parkimiseks mõeldud.


Liikluseeskiri räägib sellest, et asulateel tuleb sõiduk parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,75 m laiune käiguriba. Sama korra kohaselt tohib asulas sõidukit parkida ka tee vasakul poolel ühesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille keskel pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada, mida teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel sõidutee on alla 9 m lai, arvestamata sõiduteelaiendina ehitatud parklat.
Asula sõiduteel tohib sõidukeid parkida ühes reas, haagiseta kaherattalisi mootorrattaid, jalgrattaid ja mopeede kõrvuti kahes reas, kusjuures sõiduki pikitelg peab olema rööpne sõiduteeäärega ja takistuse puudumisel ei tohi sõiduk olla kaugemal kui 0,2 m sõiduteeäärest.
Asulavälisel teel tuleb sõiduk parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab sõiduk asuma teel võimalikult paremal. Sõidukeid tohib peatada ja parkida ainult ühes reas, sõiduki pikitelg peab olema rööpne sõiduteeäärega.
Kui parkimiskohad pole tähistatud, tuleb sõiduk parkida nii, et põhjendamatult ei vähendataks parkimiskohtade arvu.
Parkida ei tohi:

*kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba, ega kohas, kus ei tohi peatuda;
*raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 m;
*teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval;
*väljaspool asulat eesõigusmärgiga «Peatee» tähistatud tee sõiduteel;
*aeglustus- ja kiirendusrajal;
*kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.
Liiklusseaduse kohaselt tuleb parkimine korraldada selliselt, et see ei häiri ega ohusta liiklust ega põhjusta elamupiirkonnas inimeste häirimist mootorsõidukite heitgaasi ja müraga. Liiklust häirivalt või ohustavalt pargitud sõiduki võib parkimist korraldav teeomanik või teehoiu eest vastutav isik lasta ümber paigutada valvega hoiukohta seadusega ettenähtud korras. Ümberpaigutamis- ja hoidmiskulud tasub sõiduki kasutaja. Parkimist korraldab teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkide, teemärgiste ning muude liikluskorraldusvahendite abil. Teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik võib kehtestada tasulise parkimise.
Head inimesed, olge tähelepanelikud parkimisel ning järgige liikluskorraldusvahendeid, ja kui liikluskorralduse vahendid puuduvad, siis järgige oma sõiduki parkimisel tervet mõistust ja näidake üles austust kaasliiklejate vastu.
MEHIS METS
Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo politseikapten

blog comments powered by Disqus