Milleks neid makse ikka kogutakse?

Kinnitatud riigieelarve strateegia näeb ühe punktina ette piiri panemist võimalikule tulumaksu tagastamisele.

Asjas iseenesest on oma loogika selgelt olemas ning võib-olla ei väärikski see arutlemist, kuid kergelt muigama võtab sinna juurde kõlav põhjendus – nimelt tähendab valitsuse teatel rahvale väiksema summa tagastamine tulemusliku maksusüsteemi tugevnemist ja järgib põhimõtet, et sotsiaalvajadusi rahastatakse kogutud maksudest, mitte maksude kogumata jätmisest!

Tundub, et selle kokkukirjutajad kas ei ole saanud aru “oravapartei” maksuloogikast, mis on alati kinnitanud, et mida vähem kogub riik makse, seda rohkem jääb raha inimestele kätte ja nad saavad ise otsustada oma kulutuste üle, või on nad läbinud mingi uue mõttemuutuse programmi, mis lõpuks ometi on muutnud nende arusaamu riigi rollist ja maksude kogumise eesmärgist.

Tõepoolest ei ole maksude kogumine eesmärk omaette, vaid need korjatakse kokku ikka selleks, et mitmesuguseid, peamiselt sotsiaalseid vajadusi riigieelarve kaudu rahuldada.

Edasiminek on tore asi ning see annab lootust, et stagnatsiooniilminguid näidanud valitsemisel on siiski lootust.

Loe ka http://kajarlember.blogspot.com

i

KAJAR LEMBER, Riigikogu liige, SDE

blog comments powered by Disqus