Millal oleks õige aeg kasutada stabiliseerimisreservi

Lihtsas keeles seletatuna ütleb seadus, et stabiliseerimisreservi võib kasutada kolmel juhul:

esiteks pikaajalist ühiskondlikku tulu toovate investeeringute ja strukturaalsete ümberkorralduste rahastamise stabiilsuse tagamiseks, teiseks sotsiaal-majanduslike kriiside vältimiseks või leevendamiseks ja kolmandaks sõjaseisukorra, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamisel.

Sõjaseisukorda ja eriolukorda pole keegi välja kuulutanud ja pole ka põhjust. Õnneks. Pikaajalist ühiskondlikku tulu toovaks ümberkorralduseks võiks nimetada pensionireformi ja sellega seonduvaid üleminekukulutusi. 

Pensionikassas tagavara olemas

Tänase seisuga on varasematel aastatel riiklikku pensionikassasse kogutud tänuväärsel hulgal tagavara, nii et lähemate aastate puudujääk saab sellest kaetud.

Valitsussektori tasakaalu mõistes on tegu küll miinusega, aga raha pensionide väljamaksmiseks on olemas. Seega poleks mitte midagi imelikku selles, kui stabiliseerimisreservi vahendeid kasutatakse pensionireformi stabiilsuse tagamiseks tulevikus, aga täna pole seda küll põhjust teha.

Jääb üle kolmas võimalus või küsimus – kas oleks põhjendatud reservi kasutamine seoses sotsiaal-majandusliku kriisi vältimise või leevendamisega? Mingil määral on vastus sellele küsimusele olemas seaduse nendes paragrahvides, mis räägivad reservis oleva raha kasutuselevõtmise korrast. Nimelt saab seda teha ainult Riigikogu otsusega, kusjuures ettepaneku tegemise õigus on valitsusel. 

Majanduslangus oli loogiline

Viimane peab saama otsuse langetamiseks arvamuse ka Stabiliseerimisreservi nõukogult. Teadmiseni, kas meil on kriis või on see saabumas, peab eelkõige jõudma valitsus. Ka mulle näib kentsakas nimetada majanduslangust kauaoodatuks. Pigem on see loogiline.

Kui aga valitsus sooviks täna tõestada riigikogule sotsiaal-majandusliku kriisi saabumist, jääks ta tõsiselt hätta. Ja seda  Eesti Panga, IMF-i või kelle iganes prognooside alusel.

Ka terve mõistus ütleb, et sotsiaal-majanduslikel põhjustel tuleks reservi kasutada siis, kui häda tõesti käes. 

EIKI NESTOR,

Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus