Miks tee- ja tänavakatted higistavad?


Palaval suvel võib asfaltkatte temperatuur tõusta 50 kraadini. Maanteeameti andmetel on Eestis mõõdetud asfaldikatte rekordtemperatuuriks 57 kraadi, kuid välistatud pole ka veel kõrgemad temperatuurid.

Kuumade ilmadega higistavad reeglina vaid pinnatud teelõigud. Kui aga pindamata asfalt peaks higistama, on põhjuseks selle liiga suur bituumenisisaldus või pooride puudumine asfaldis. Poorid annavad asfaldile elastsuse – kõrge temperatuuri juures materjal paisub ja pooride maht kahaneb, samuti aitab poorsus elastsel materjalil koormust vastu võtta. Asfaldi sideaine (bituumeni) pehmenemistäpp, st temperatuur, kus bituumen muutub pehmeks ja võib koormuse mõjul teepinnale tõusta, on enamkasutatud bituumenisortidel  vahemikus 43-51 kraadi, mistõttu päikeselisel kuumal päeval ongi asfaltkatted pehmed. Tõsi, võimalik on kasutada jäigemat bituumenit, mis kannatab paremini kuumust, kuid see praguneb talvel. Täiendavalt võimaldavad bituumeni tööskaalat suurendada polümeerlisandid, millest enim kasutatakse sünteetilist kummi.

Nagu juba öeldud, higistavad eelkõige pinnatud teekatted. Pinnatud lõikudel on enam ohustatud just ristmikualad, kus sõidukid pidurdavad ja kiirendavad ning tirivad pindamiseks kasutatud killustiku teekattelt või suruvad selle soojade ilmadega asfaldisse.

Pindamisel kasutatakse vedelamaid bituumenimarke, sest jäigemad pragunevad talvel kiiresti. Teekatte kvaliteeti on võimalik parandada, kasutades polümeerbituumeni baasil toodetud emulsioone, kuid paraku on need oluliselt kallimad ning tehnoloogia ise kapriissem, sest retsept peab olema täpne. Vihmahoog valel ajal võib muidu hea tulemuse täiesti rikkuda.

Kui võrrelda Eesti teede olukorda aastate eest ja praegu, siis see on selgelt paranenud – pindamistehnoloogiast peetakse paremini kinni ja tehnika on täpsem. Võrreldes teiste riikidega, tuleb võrrelda vaid sarnase tehnoloogia kasutamist – pindamise eesmärk on ju katendi ülakihi haarde parandamine ja mikropragude katmine, mitte ainult teekatte ülemise kihi asendamise edasilükkamine. Paljudes riikides teid ei pinnata,  vaid asendataksegi defektide ilmnemisel pealmine kiht, mis mõistagi tähendab suuremaid teehoiukulusid, aga vähem probleeme tee kasutajaile.

Tihti on higistamise põhjuseks ka pindamisele eelnenud katendi remondivõtted, näiteks liigne bituumenisisaldus asfaldi lappimisel või koguni varasema katendi konstruktsioon, näiteks põlevkivibituumeniga mustkate – teehöövli ehk greideriga teel külmalt segatud kate.

Nagu eeltoodust järeldada võib, on teekatete higistamist võimalik vähendada, kuid see eeldab polümeerbituumeni ja selle baasil toodetud emulsioonide (bituumeni vesiemulsioon, millest vesi paigaldamise järel välja aurub) kasutamist, mis aga maksab rohkem ning vajaks ka senisest põhjalikumat uurimist.

Käesoleva kommentaari koostamisel on konsulteeritud Anti Kasuki ja Rein Freibergiga.

AIN KENDRA, TTÜ teetehnika õppetooli lektor

blog comments powered by Disqus