Miks Palamusel vallavanemat ei taheta usaldada?

Lugesime huviga 4. aprilli Vooremaast Riina Mägi artiklit vallavanema umbusaldamisest ja proovime seda mõne reaga kommenteerida ka omalt poolt, vaadates pisut tagasi viimasele kümnele kuule.

Alustaksime artikli tagumisest otsast. Eelmisel aastal, endise vallavanema Urmas Asteli umbusaldamise ajal, oli volikogu esimeheks praegune vallavanem Rait Persidski, kelle juhtimisel toimuski valimisliidu Paunvere jagunemine. Miks siis? Ikka sellel kõige proosalisemal põhjusel. Raha. Peale kõmu tekitanud ASi Vireen juhi kohalt lahkumist keskendus toonane volikogu esimees Palamuse vallavalitsusest saadavatele hüvedele. Kuid valimisliit Paunvere liikmed keeldusid täitmast volikogu esimehe, ühtlasi ka haldusreformikomisjoni esimehe rahalisi nõudmisi, pidades neid üle mõistuse käivateks. See, mida ühed ei pidanud õiglaseks, leidis aga mõistmist sotsiaaldemokraatide poolt ja nii lihtne see edasine asjade käik oligi. Kes läksid, said oma jao mammonast kätte. Sotsiaaldemokraadid said võimule, mida neil Palamusel tõesti mitmed aastad polnud olnud. Aga see asjaosalistele kättejagatav osa on kujunenud isegi nii suureks, et katteks tuleb müüa vallale kuuluvat kinnisvara. Varem müüdi vara ikka uute investeeringute tegemiseks, nüüd jooksvate kulude katteks. Uus võim, uued põhimõtted.

Artiklist oli tore lugeda, et viimase kümne kuuga on Palamuse rahva jaoks hästi palju tehtud. Kas või lasteaia ehitamine, mille projekteerimine ja hanke ettevalmistamine toimus küll pisut varem kui kümme kuud tagasi. Kontsessioonihange jõuti isegi volikogu otsusega välja kuulutada, üsnagi üksmeelselt. Hääled jagunesid nimelt kaheksa poolt, üks erapooletu ja üks vastu. Ja kellele siis asi ei meeldinud? Kahjuks oli ainukesena lasteaia kontsessioonihanke vastu toonane volikogu esimees Rait Persidski. Tema toetas konteinerite toomist Palamusele. Selline on olnud tema panus lasteaia ehitamisse. Et lasteaia ehitus tänaseks päevaks nii kaugele on jõudnud, on loogiline asjaolude jätk toonase otsuse vastuvõtmisele. See on tõesti suures osas vallavalitsuse ametnike ja ka ülejäänud vallavolikogu liikmete teene.

Kas vallavanema kümne kuu eriliste tööalaste edusammude hulka kuulub taotluse esitamine alla 3000 euro saamiseks Palamuse soojamajanduse arengukava koostamiseks? Muud rahataotlemist ei õnnestunud kahjuks avastada.

Rääkides aga vallamajas töötavatest ametnikest, siis mõned neist on praeguse vallavanema tegemiste ja tegemata jätmiste eest kahjuks maksnud liiga kallist hinda. Viibinud pikka aega haiguslehel, on mõni kaotanud tervise võib-olla kogu ülejäänud eluks. Kas pole pisut palju? Kas on normaalne, kui kolmeteistkümnest töötajast kolm on korraga pikaajalisel haiguslehel ja üks töötaja on samal ajal vabal tahtel töölt lahkunud? Varasemast ajast on selline olukord igatahes tundmatu.

Küsimus ei seisnegi tegelikult selles, et miks opositsioon ei taha usaldada Palamuse vallavanem Rait Persidskit. Pigem peaks tekkima meil kõigil küsimus, et kas teda tohikski üldse usaldada?

Repliigi korras sooviksime kommenteerida ka volikogu esimehe Terje Rudissaare veergu äsjailmunud Palamuse Valla Teatajas. Opositsioon ei ole kritiseerinud ei Aasta ema kandidatuuri seadmist ega kuidagi takistanud Palamuse valla aktiivsetele kodanikele tunnustuse jagamist. Vastupidi, opositsiooni kuuluvad volikogu liikmed osalesid samuti kodanike tunnustuste kandidaatide väljaselgitamisel. Kõike seda on tehtud ka eelnevatel aastatel. Vahe on selles, et nüüdsest on tunnustatavaid palju.

Nii jääbki arusaamatuks, et millest on kantud Terje Rudissaare näiline pahameel nagu oleks keegi temapoolset kodanike tunnustamist saboteerinud. Palamuse vallavolikogu esimehena peaks ta teadma, et vallakodanikele edastatava infoga manipuleerimine ei ole eetiline. Meil Palamusel nii ei peaks tehtama.

VALIMISLIIT PAUNVERE OPOSITSIOONI KUULUVAD LIIKMED

Samal teemal: Palamuse vallavanema vastu algatati umbusaldamine, Vooremaa, 4. aprill 2017

blog comments powered by Disqus