Miks otsustati Põltsamaa Teataja väljaandmine lõpetada ja mida see lugejale tähendab?

Vastab RAUL LÄTTEMÄGI, OÜ Põltsamaa Turundus juhatuse liige

Otsustasime Põltsamaa Teataja väljaandmise ümber struktureerida, et pakkuda Põltsamaa piirkonna inimestele sama raha eest paremat teenust. On ju paljud elutähtsaid teenuseid pakkuvad asutused, nagu näiteks keskhaigla, pangakontorid, notar ja muu selline olemas Jõgeval, kahjuks aga mitte Põltsamaal. Kuna maakonnas oli olemas samu eesmärke teeniv ja hästi toimiv ajaleht Vooremaa, siis ei olnud otsust raske teha.
Lisategureid, mis mõjutasid jõudusid liitma, oli veel mitu. Näiteks see, et olles üks väikseima tiraažiga piirkonnaleht Eestis, jäi puudu nii uudiste haardest kui ka kvaliteedist. Piiratud tiraaž ei pakkunud reklaamkuulutuste puhul piisavat turgu ja reklaampinna tasuvus jäi kohati küsitavaks. Ma usun, et kokkuvõttes on siin tulemuseks 1 + 1 = 3.
Olles ligi kahe aasta jooksul Põltsamaa Teataja arendamise juures, nägime algusest peale vajadust sünergia järele. Usun, et suurem lugejaskond ja suurem pilt piirkonna arengust on kasuks kõigile siin elavatele inimestele. Lugeja jaoks tähendab see kindlasti mitmekesisemat sisu, mis annab laiema pildi meie piirkonnas toimuvast. Põltsamaa kohalikud ajakirjanikud pakuvad lehele kindlasti ka asjalikku ja kohapõhist sisu.
Loodame, et vallalehed saavad uue süsteemi abil laiema leviku, mis tagab uudiste jõudmise korra kuus piirkonna kõikidesse postkastidesse.
Reklaami tellijad saavad palju suurema lugejaskonna. Võimalus reklaampinna ostu eest parem tulemus saada suureneb kordades, ja seda sama raha eest.
Kui oleme 30. juuniks tellijate võrgustiku korrastanud, siis oleme lahendanud ka topelttellimuste küsimuse ja lepingute ülevõtmise protsessi. Ilmselgelt võtab meie kliendibaasi liitmine Vooremaa omaga veel mõned nädalad aega, aga loodetavasti loksub siis kõik paika. Niisamuti, nagu läks pärast lehe Vali Uudised ülevõtmist umbes kaks aastat tagasi, pärast mida hakkas meie tellimuste arv suurenema.

blog comments powered by Disqus