Miks on oluline Eesti Energiaga võrgukokkulepe sõlmida?

Oluline põhjus on eelkõige see, et võrguleping on Eesti Energia ja kliendi suhet reguleeriv ja sätestav dokument. Sellega kinnitatakse liitumispunkti andmed kliendi tarbimiskohas – liitumispunkti asukoht, pinge tase ja peakaitsme suurus (amprites).

Peakaitsme suuruse teadmine võimaldab Eesti Energial ehitada välja optimaalse võimsusega elektrivõrgu. Mida täpsem on info klientide võrguühenduste kohta, seda kindlamalt suudab Eesti Energia ära hoida võimalikke ebaotstarbekaid investeeringuid ning seda madalam on ka kokkuvõttes elektrienergia hind.

Määrab kindlaks vastutuspiirid

Peakaitsme fikseerimise järel oskab klient nõuda ka vastavat ühendusvõimsust, mida Eesti Energia peab vajadusel garanteerima vastavalt kehtestatud standarditele.

Lisaks fikseerib võrguühenduse leping ära omandisuhete piirid Eesti Energia ja kliendi vahel, mis on vajalik vastutuspiiride kindlaks määramiseks.

Eesti Energia on alati kohustatud kõrvaldama rikked kuni kliendi liitumispunktini (väliselektrivõrgus).

Senikaua kui liitumispunkti andmed on kliendi ja Eesti Energia vahel aga kirjalikult kokku leppimata, ei ole kummagi poole õigused, vastutus ega kohustused täpselt paigas.

Kellega sõlmitakse lepingud?

Paljudel klientidel on eelpool toodud andmed juba elektrilepingusse või võrgulepingusse märgitud. Sellises olukorras enam uut lepingut täiendavalt sõlmida pole vaja.

Klientidele aga, kellega tarbimiskoha liitumispunkti andmeid kirjalikult kokku lepitud ei ole, saadab Eesti Energia võrguühenduse fikseerimise kokkulepe sõlmimise soovi.

Sellisel juhul on Eesti Energia kliendi liitumispunkti andmed juba kohapeal fikseerinud ning kokkuleppe vormi need üles märkinud. Kui klient on märgitud andmetega nõus, tuleb tal kokkuleppe eksemplarid vaid allkirjastada ja Eesti Energiasse tagastada.

Klientidel, kes võrgukokkulepe sõlmimise soovi Eesti Energialt posti teel ei saa, pole põhjust muretseda, sest siis on vajalikud andmed kliendi ja Eesti Energia vahel juba varem fikseeritud.

Samuti võivad olla rahulikud kliendid, kes otse liitumispunktist elektrit ei osta, näiteks korteriomanikud. Nendel pole Eesti Energiaga eraldi lepinguid vaja sõlmida, kuna kortermajades sõlmib kogu maja peale võrgulepingu korteriühistu või elamu esindaja.

KÄTLIN Sumberg
Eesti Energia turunduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus