Miks kardetakse kirjutada rahvastikukriisist?

Selle küsimuse esitan poliitikutele, ajakirjanikele, tippjuhtidele ja visionääridele, ühtekokku Eesti avaliku elu tegelastele. Et riik on sattunud  rahvastikukriisi, sellest olen  kirjutanud piisavalt palju nii üksikartiklites  kui netiraamatutes, viimastel  kuudel ka riigikogu  rahvastikupoliitika  töörühma tegevust käsitlevates  ülevaadetes.


Etteheite põhjendatust selgitan tõsiasjaga – guugeldades päringuga „rahvastikukriis“  leian esimese kolmekümne viite hulgas liiga palju  oma nime. Viited tulevad ja lähevad, aga teatud püsivuse leiame neis ometigi. Igaühel on võimalus seda kontrollida.  

Esikohal selles valimikus  on riigikogu teave rahvastikukriisi probleemkomisjoni olemasolust ja tegevusest. Auhinnalisel teisel kohal on netiportaal „Objektiiv“ teemakohaste materjalidega, millele järgnevad koguni  seitse-kaheksa siinkirjutaja nimega seotud viidet.  Järgmise  kahekümnest viitest koosneva portsjoni hulgas esineb minu nimi seitsmel korral, niisiis kolmekümnest pooltes. Vaevalt on mul soovi selles ebaproportsionaalsuses ennast süüdistada. Aga keda siis?

Rahvastikukriisi ei tunnistata

Vaatame, keda veel leida võib, kes on  kirjutanud või kirjutavad rahvastikukriisist.  Teise kümnendkonna hulgas  on  müügipakkumisel  Edgar Savisaare 1986. aastal koostatud kogumik „Rahvastikuplahvatus ja rahvastikukriis“. Siia kuuluvad  majandusanalüütik Peeter Tammistu artikkel  Ärilehes ja  endise sotsiaalministri Siiri Oviiri kirjutis  tähelepanuväärse   alguslausega „Meil on sügav ja tõsine rahvastikukriis…“.   

Kolmanda kümnendkonna hulgas leiame riigikogu aseesimehe Jüri Ratase sõnad 2013. aastast: „Eesti rahvastikukriisi lahendamine on meie riigi järgmiste aastate  kõige olulisem väljakutse…“. Järgmine viide on 2017. aastast, kus peaminister  Ratas kordab: „rahvastikuprobleemidele lahenduste leidmine on Eesti üks suuremaid väljakutseid”. Ja andis söödu Siret Kotka-Repinskile kolmepunktiviskeks rahvastikupoliitika põhialuste koostamisel, mis ei ole veel korvi jõudnud.

Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjon algatas möödunud aasta lõpul rahvastikupoliitika põhialuste  koostamise  neljakümne eksperdi osalusel.  Selle peaaegu kolmekümneleheküljelise dokumendi mustand saadeti hiljuti riigikogu komisjonidele läbivaatamiseks.

Dokumendis on rahvastikukriisi mainitud vaid üks kord ja sedagi umbmääraselt ja ettevaatlikult: „… Eestil  on oht sattuda demograafilisse kahanemisspiraali… sellist arenguvarianti on põhjust nimetada rahvastikukriisiks.“  Autoritel on  segamini mõisted areng ja taandareng, aga  ohust sai  kriis  juba ammu – üheksakümnendate alguses!

Paistab, et koostajad  võtsid nõuandjaks  rahvastikuküsimustes ebapiisavate teadmistega Toomas Hendrik Ilvese, kes intervjuus 2012. aastal kurtis:  „Aastakümnete pärast tekkivate demograafiliste probleemidega tuleks tegelda juba täna, kuid poliitikutel ei tundu olevat valmisolekut tegelda kauge tuleviku  probleemidega.“

Teema on ebamugav

Rahvastikukriis on nagu vähkkasvaja rahvuskehandis, mis annab oma siirded  paljudesse eluvaldkondadesse. Koolide, kaupluste ja apteekide sulgemine, valdade kaotamine, transpordiühenduste likvideerimine on kõik  kriisi ilmingud. Sündimuse katastroofiline langus on  juhtiv põhjus, mida tingib müriaad tegureid.  Avaliku elu tegelaste ignorantsus kriisiteemast hoidudes tuleneb ilmselt  teadmatusest ja soovimatusest raskele probleemile  aega kulutada. Ja valitakse jõukohased probleemid, kasvõi  kosmosetehnika,  robootika või geneetika valdkonnast, mille praktiline väärtus on küsitav, kuid rahastamine garanteeritud.

Nii, nagu vähkkasvajat ei saa ravida ilma seda diagnoosimata, ei saa ka rahvastikukriisi lahendada ilma seda tunnistamata.  Ja mida varem diagnoositakse,  seda efektiivsem on ravi mõlemal juhul.  Selleks  ongi kutsutud meie poliitiline ja akadeemiline eliit, ülikoolid ja Eesti Teaduste Akadeemia.  

Saatsin kaheleheküljelise  rahvastikupoliitika memorandumi Tallinna Ülikooli rektorile seisukohavõtuks  stiilis „sobib, ei kõlba, eriarvamus“. Kahe kuu jooksul, ka pärast meeldetuletusi,  vastust ei ole. Paar aasta tagasi kutsusin üles akadeemia presidenti süvenema rahvastikuprobleemidesse ja saavutasin vaid oma meilikirjade kui sobimatute blokeerimise akadeemias.  

Artiklid ajakirjanduses, mis tulevad ilmsiks guugeldamisel, oleks tõendiks, et töö käib. Ja kui rahvastikukriisi käsitlevaid artikleid   ei ole või neid on ebapiisavalt,  siis see tähendab, et  töö ei käi. Suu hoitakse  kinni   endist moodi edasi laskmiseks, eelarvest eelarvesse, rääkides  vaid suurtest eesmärkidest ilma nendeni jõudmise  mehhanismideta. Jagatakse aurahasid ja antakse preemiaid. Samal ajal  statistikaamet muudkui registreerib vähenevat sündimust…

JAAK UIBU, riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant

blog comments powered by Disqus