Miinusintresside tegelik mõju on suur küsimärk

Eesti Pank võiks kokku panna kriitilise analüüsi aastaid kestnud negatiivse intressikeskkonna mõjudest meie majandusele.


Hiljuti võisime uudistest näha, et üks Pärnu linnaasutus, kelle pangaarvele SEB-s oli kogunenud üle miljoni euro, sai teate, et hoiustamise eest tuleb pangale peale maksta. Nii ongi, SEB on esimese pangana Eestis enam kui miljonit eurot pikemat aega arvel hoidvatele äriklientidele juba mõnda aega tasu rakendanud.

Põhjus, et otseselt niisugustest näidetest varem kuulda polnud, on ilmselt selles, et ettevõtted ja asutused, kel kauemaks kui mõneks päevaks nii suured rahad arvele jäävad, tegelevad tavaliselt sihipäraselt finantsjuhtimisega ning paigutavad vahendeid erineval viisil ja erinevatesse pankadesse, et parim võimalik tulemus saavutada.

Eesti riik laenu ei võta

Miinusmärgiga hoiuseintressid on aga ühemõtteliselt ka meil kohal. Eraisikutelt pangad raha hoiustamise eest tasu ei võta, kuid mitmes Euroopa riigis neid näiteid juba on. Pankadevahelisel turul on intressid negatiivsed aastaid. Euroopa Keskpanga poliitika on  rahaturu intressimäärade taset indikeeriva EURIBOR-i näitaja iga nädalaga ühe sügavamale miinusterritooriumile viinud. Mingit muutust pole nähtavas tulevikus oodata.

Paljud riigid on negatiivseid intresse ära kasutanud ja laenu võtnud nii, et laenajad on neile peale maksnud. Isegi Kreeka. Eesti teadagi laenu ei võta, meie oleme lihtsalt uhked selle üle, et seisame Euroopa maade riigivõla edetabelis kõige madalamal astmel.

Nullilähedaste hoiuseintressidega on eraisikutest hoiustajad samuti pidanud leppima juba hulga aastaid. Nooremad inimesed ehk ei olegi enam kursis, et kunagi pakkusid ka suured pangad Eestis aastase hoiuse eest neli-viis protsenti intressi. Praegu saab enam kui ühe protsendi intressi aastase hoiuse eest vaid paarist väikepangast.

Aitasin just ise ühel tuttaval taas tema aastaid „jooksnud” pangahoiust pikendada. Algselt oli see ühes suures pangas, kui seal intressimäär alla poole protsendi kukkus, siis sai väiksemas pangas arve avatud ja hoius sinna üle viidud. Nüüd saime ka seal aastast intressisummat kalkuleerides vastuseks mõniteist eurot. Ei tasu vist vaeva näha, tõdes tuttav.

Otsisin talle siiski välja ühe väikepanga pakkumised, kus arve avamise vaev veel mõistlik tundus. Iga kord olen sellise pangavahetuse käigus pidanud selgitama, et Eesti kõige suurema ja kõige väiksema panga hoiuste turvalisuses pole tavakliendi jaoks mingit erinevust, kuna pärast viimast suurt kriisi on kõik hoiused ühtemoodi kohustuslikult tagatud.

Kinnisvara hind ei lange

Küllap on see üks põhjustest, miks septembri lõpu seisuga sõna otseses mõttes seisis Eesti kommertspankades ligi kaheksa miljardit eurot eraisikute hoiuseid ning nende hoiuste maht oli aastaga üsna uskumatu 10 protsenti kasvanud. Pangas raha hoidmine tundub inimestele, eriti neile, kes erinevaid majanduskriise omal nahal tundnud, vähemalt turvaline, just antud tagatisskeemi tõttu.

Ja mis oleksid alternatiivid? Raha aktsiatesse paigutamine võib isegi õitsva majanduse tingimustes lõppeda kaotusega, riigivõlakirju Eestis ei ole. Paljud on parema puudumisel investeerinud kinnisvarasse ning kuna nii ei tee mitte ainult eestlased, vaid ka kõik teised vaba raha omanikud üle kogu maailma, siis on kinnisvara hinnad aastaid tõusnud.

Eestis on need keskmise sissetuleku taseme suhtes juba selgelt liiga kõrged, öelgu kinnisvaraga elatist teenivad „eksperdid” mida tahavad. Siinkohal on põhjust meenutada 2007. aastal kuulsaks saanud celebrity-maakleri ütlust: „Kvaliteetse kinnisvara hind ei lange.”

Paljud viivad oma raha mõnda aktiivselt reklaami tegevasse laenu-hoiuühistusse. Neile hoiuste tagamise süsteem ei laiene, aga aastase hoiuse eest pakuvad üksikud lausa kahekohalist intressimäära. Algsest laenu-hoiuühistute põhimõtetest on agressiivsemad seltskonnad ilmselgelt väga loominguliselt kaugenenud ja sisuliselt tegelevad kiirlaenuäriga. Vaevalt et keskmine hoiustaja kaasnevaid riske selgelt ette kujutab.

See oleks nüüd koht, kus Eesti Pank võiks kokku panna mahuka mõjuanalüüsi pingetest ja riskidest, mida negatiivsete intressimäärade keskkond Eesti majandusse tekitanud on. Tõsi, mingeid ülevaateid on keskpank avaldanud, kuid kirjeldavas vormis. Vaja oleks aga reaalset kriitilist analüüsi.

ANVAR SAMOST, kolumnist

blog comments powered by Disqus