Miina Meriste – Tootsi klassist lastekaitse peaspetsialistiks

Kas olete jõudnud juba oma uue ametiga kohaneda?

Arvan, et olen suutnud töösse sisse elada. Loodan, et ehk aasta pärast hakkavad asjad juba ladusalt minema. Maakonna lastekaitsetöötajate, sotsiaalpedagoogide ja teistega, kellega tööalaselt kokku puutun, olen tuttav ja koostöö sujub. Vallad on ka juba peas, see tähendab, et olen enam-vähem selgeks saanud, kus mingi vald asub.

Te ei ole kohalik inimene?

Jõgevamaa on mulle tõepoolest suhteliselt võõras. Kolisin Jõgevale perekondlikel põhjustel tänavu suvel Raplamaalt, kus olin kolm aastat Märjamaa Gümnaasiumis eesti keele õpetaja. Seni olengi teinud peamiselt õpetajatööd. Lõpetanud olen Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari. Pärit olen aga Lääne-Eestist Lihulast.

Nii, et uus amet ja uus ümbrus. Kui palju on lastekaitse- ja õpetajatööl ühist?

Lastega tegelemist ja suhtlemist eeldavad mõlemad ametid ja see mulle meeldib. Praeguses töös on ka asjaajamist ja kontoritööd ning kellast kellani tööaeg tundub praegu veel harjumatu. Amet on aga üldiselt polüfunktsionaalne.

Vastutus ja kohustused on sootuks erinevad?

Ei saa võrrelda, jah. Õpetajatöö nõuab ikkagi igapäevast otsest suhtlemist, eriti veel, kui oled klassijuhataja. Mul oli Märjamaa Gümnaasiumis viimasel aastal Tootsi klass – kaksteist teismelist vanuses 12 – 16.

Millise kogemuse see andis?

See oli hästi väsitav kogemus. Et kaheksakümmend protsenti klassi lõpetas, oli küll hästi positiivne. Tegelikult saab nendest “väänikutest” asja küll, aga kõik võtab aega. On vaja neis igaühes see hea üles leida, palju väljasõitudel käia jne. Nad vajavad väga kiitust, sest laidetakse neid ju nagunii. Kui aga praegu mulle sellist klassi pakutaks, siis ei tea, kas riskiksin vastu võtta. Kuigi arvan, et saan selles vanuses lastega hästi läbi.

Mõneti võib siin vahest ka praeguses ametis alaealiste komisjoni tegevusega paralleele tõmmata?

Eks nad ole ju samasugused Tootsid, keda komisjon üritab natuke Arno või Imeliku teele juhatada. Kui seda ainult liiga hilja ei märgata. Tegelikult on nad ju toredad noored, kes mingil põhjusel on halvaga hakkama saanud.

Mujalt tulnuna on tarvis piirkonda enda jaoks avastama hakata, aga see-eest puuduvad uuel inimesel ka eelarvamused?

Mulle see just meeldibki. Saan kujundada ise oma arvamusi. Ennast proovile panna ma ei karda. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas ja ka teistes maavalitsuse osakondades on õnneks abivalmis rahvas, kes uut inimest hätta ei jäta.

Lisaks lastekaitse peaspetsialisti senistele töövaldkondadele tuleb Teil ilmselt edaspidi ka noorsootööga kokku puutuma hakata?

Selle ülesande sain paar nädalat tagasi. Pean asjaga ennast alles kurssi viima. Tegemist on 15 – 26-aastaste noortega, avatud noortekeskuste, maakonna noortekoguga jne. Päris nullist mul peale hakata ei tule, sest Maie Puusepp on sellega juba alustanud. Pärast tema töölt lahkumist tulebki minul sellega edasi tegelema hakata.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus