Mida vajab Mustvee linn?

Teisipäeval, 14.juunil, rikkusid volikogu liikmed “rahu“ Mustvee linnas. Küsime endalt: “Äkki oleks pidanud juba ammu seda tegema?“ Võib-olla elu linnas on liiga vaikne ja rahulik? Vaikselt ja rahulikult viidi lõpule varem alustatud projektid, uusi suuremaid investeeringuid ja projekte pole käivitatud.

Sellel umbusaldusavaldusel on pikk eellugu. Vist liigagi kaua suhtusid volikogu liikmed linnavalitsuse töös esinevatesse rikkumistesse leebelt. Omalt poolt lõi volikogu tulemuslikuks tööks linnapea Mati Kepile soodsad tingimused: kinnitati väärt palk, 100-protsendiline  mobiilikõnede kompensatsioon, anti võimalus osta uus auto, mis on linnapea isiklikus kasutuses. Linnapea palvel muudeti linnavalitsuse koosseisu: loodi uus abilinnapea ametikoht. Volikogu tuli vastu ka siis, kui linnapea tekitas volikoguga kooskõlastamata haridus- ja arendusnõuniku koha ja võttis sellele kohale konkursita inimese tööle.

Ja milline on tulemus. 2008. aasta alguses võttis linnapea vastu populistliku otsuse: ainuisikuliselt tõsta munitsipaalasutuste töötajate palkasid 20-50 protsendi võrra ja andis korralduse need ka välja maksta. Tegutsedes olukorras, kui eelarve on veel kinnitamata ja teades, et enamus volikogu liikmeid on nii suure palgatõusu vastu.  See on juba ränk finantsrikkumine. Sellise otsuse tulemusena suurenes palgafond enam kui nelja miljoni krooni võrra. Ja seda ajal, kui ainult pime ei märganud lähenevat majanduslangust. Hämmastab, kuidas sai olla nii lühinägelik inimene, kes oli Riigikogu liige ja võttis vastu otsuseid kõrgemal tasemel. Sellise otsuse vastuvõtmine kujunenud olukorras on raha raiskamine.

Otsus puudutas maksimaalselt 50 linnaelaniku huve. Teiste linnaelanike huvisid arvesse ei võetud. Aga linnas on ju ometigi palju neid, kes vajavad teravalt sotsiaalset tuge ja kaitset, eriti praegu majandussurutise ajal. Majanduskuludeks linna kassas raha ei jätku. Koolid ja lasteaed peavad toimima ranges säästurežiimis, hoidma kokku tihti seal, kus ei tohiks. Mitmekordsetele volikogu märkustele ja ettepanekutele linnapea ei reageerinud.

Kahjuks leidsid volikogu suurimad kartused kinnitust. Tulemus: linna võlad hankijate ja pankade ees suurenesid tunduvalt. Rõõmu ei toonud ka aasta esimese viie kuu eelarve täitmine. Majandamiskulud on tunduvalt ületatud. Analüüsides olukorda, võib juba praegu öelda, et aasta lõpus ei jätku raha mitte ainult linna majandamiskulude katteks, vaid ka palkadeks.

Paremat jätab soovida ka raamatupidamise korraldamine. Halvasti koordineeritud töö tulemuseks on hilinemisega esitatud dokumendid, vead ja ebatäpsused. Eelarve, aastaaruande kinnitamise ja eelarve täitmise arutelu käigus ei saanud volikogu liikmed tekkinud küsimustele tihti raamatupidajalt selgeid ja täpseid vastuseid. Sageli  esitati volikogu liikmetele tutvumiseks ühed arvud ja istungitel kinnitamiseks teised arvud. Volikogu liikmeid püüti eksitada. Samas on finantsid linnavalitsuse kõige olulisem töövaldkond, sest finantsolukorrast sõltub heaolu ja tulevane linna areng.     

Väga mugav on praegu ajada kõik majandussurutise kaela, et kõigil on raske, kuid ega see kriis meile kuskilt tulnud. Kriisiolukorra lõi inimene. Ja kui olukord on muutunud, on vaja muuta  ka tööle lähenemise viise. Vanamoodi juhtimine ei ole tulemuslik.

Mida siis ikkagi vajab meie linn? Kas vaikust ja rahu või pädevat majandusjuhti ja linna arenemist?

iii

TATJANA KUDINA, Mustvee linnavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus