Mida tööhõivekonverents Teile andis?

Kasepää vallavanem Jüri Vooder

Konverents tõestas, et töötutega peab aktiivselt tegema, sest paljud, kes on olude sunnil töötuks jäänud, ei hakkagi kunagi iseseisvalt tööle. Pikaajalistele töötutele peaks üldse esmalt sisse harjutama töölkäimise oskuse, osad neist ei olegi võimelised kaheksa tundi päevas töötama. Samas antakse toimetulekutoetust ka liiga kergekäeliselt. Minu meelest peaks töötud ka toimetulekutoetuse kuidagi välja teenima, kasvõi juhutöid tehes. Samuti peaks konverentsil käsitletut hakkama aktiivsemalt praktikas rakendama.

Jõgeva vallavanem Saima Kalev

Kogu see ettevõtmine on äärmiselt vajalik, kuna tänu sellistele konverentsidele saab teha kokkuvõtte ja anda ülevaate saavutatust. Üldiselt oli konverents hästi korraldatud ja esinejad olid väga hästi ette valmistunud. Ettekanded olid asjakohased, kõik oluline oli hästi välja toodud. Kindlasti tuleks ära mainida Ene Velströmi ja Garri Raagma esinemist, mis mõlemad olid väga sisukad ja õpetlikud.

Tabivere abivallavanem Kalev Kurs

Toimunud konverents oli selge näide sellest, et taolist tööd on tarvis jätkata ja veel edasi arendada ning antud projekt on ennast täiesti õigustanud. Mingiteks olulisteks muutusteks tööhõivepoliitikas on veel vara. Siiski ei ole minu meelest mõeldav, et taolist üritust viiakse läbi projektirahadest. Töötute aitamine on äärmiselt alarahastatud.

Mustvee linnapea Mati Kepp

Konverents täitis oma ülesannet ning andis tervikpildi olukorrast. Üritus ilmestas töötute olukorda ning minu meelest tuleks töötute puhul rohkem rakendada psühholoogilist nõustamist, sest paljud neist on ühiskonnast isoleeritud, süüdistavad oma abituses iseennast ja ei julge kusagilt abi paluda. Tänu sellele projektile leiab 3-5 töötut kümnest endale uuesti töö. Osa inimesi jääb kindlasti elu lõpuni tööta, sest kui inimene ise ei taha end aidata, siis ei saa ka keegi teine seda tema eest teha.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Ants Orgulas

Tutvusin konverentsil tööhõiveprojekti kokkuvõtva osaga ning veendusin selle efektiivsuses. Kuna töötute aktiviseerimiskeskus on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu  partner, siis oleme ise ka mingil määral selle tegevusega seotud. Muidugi tuleks tähelepanu pöörata ka uuele põlvkonnale ning just nendele, kes kooli pooleli jätavad või selle kehvade tulemustega lõpetavad.EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus