Mida teha kasutamiskõlbmatu sõidukiga?

Sõidukit soetades ei mõelda üldjuhul sellele, mis saab siis, kui selle kasutamisaeg lõpeb. Vastutustundest looduse, kaaskodanike ja  järeltulevate põlvede ees peaksid aga kõik sõidukiomanikud selle enda jaoks läbi mõtlema ja õigesti toimima.

Praegu on liiklusregistris arvel üle saja tuhande sõiduki, millele pole viimase viie aasta jooksul  tehtud  tehnilist ülevaatust. Osa neist seisab kasutult omanike kodudes, kuid paljud on kindlasti lammutatud või muul viisil hävitatud. Ometi ei ole omanikud sellest registrit teavitanud. Olukord võib laheneda pärast sõidukimaksu kehtestamist, mille järel ei ole omanikel enam mõtet maksta sõidukite eest, mida nad tegelikult ei kasuta või mida enam olemas ei ole.

Kehtiva määruse “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri”  kohaselt  saab sõiduautosid ja kaubikuid (M1 ja N1 kategooria sõidukeid) registrist kustutada lammutustõendi alusel. See nõue on kehtestatud, et vältida keskkonna saastamist autoromudega.  Loodussäästlikule kodanikule on see kohustus kindlasti arusaadav, sest tänases Eestis jääb üha vähemaks osavaid meistrimehi, kes oma sõidukit ise remondivad ja selle keskkonnasõbralikult lammutada ning utiliseerida oskavad.

Müües oma sõiduki jäätmekäitlejale, tuleks alati kontrollida, kas ostjal on olemas keskkonnaametilt saadud jäätmekäitluslitsents, sest ainult litsentseeritud jäätmekäitlejad saavad väljastada liiklusregistri jaoks sobivaid lammutustõendeid. Sellised ettevõtted edastavad ostetud sõidukite andmed liiklusregistrile elektrooniliselt ja kodanik ise ei pea sõiduki registrist kustutamiseks enam midagi  tegema.  Litsentseeritud ettevõtete kohta saab informatsiooni liiklusregistri büroodest ja maanteeameti koduleheküljelt (http://www.mnt.ee/index.php?id=10603). 

Sõidukiomanike probleemid algavad tihti sellest, et oma sõiduk müüakse tundmatule isikule ega sõlmita ostu-müügilepingut. Kui omandiõiguse üleminekut tõendavat dokumenti ei ole, siis ei saa uus omanik sõidukit oma nimele registreerida ja vana omanik jääb ka edaspidi müüdud masina eest vastutama.  Ostu-müügilepingu originaali olemasolul saab aga müüja registripidajat müügitehingust informeerida.

Kui sõiduk on hävinud, lammutatud, müüdud tundmatule isikule, kes pole sõidukit oma nimele registreerinud, või on selle dokumendid kadunud, siis tuleb vanal omanikul pöörduda esimesel võimalusel liiklusregistri büroosse ja kirjutada sõidukiga seotud toimingute kohta põhjalik seletuskiri.  Kui on teada, et sõiduk on lammutatud või müüdud lammutamiseks, siis on vaja ka selle tegevuse kohta selgitusi anda ning kinnitada, et keskkonnale pole taolise tegevusega  ohtu tekitatud.

Sama soovitus kehtib ka päritud sõidukite kohta. Kui päritud sõiduk ei ole säilinud, tuleb sellest informeerida liiklusregistri bürood ja esitada taotlus sõiduki registrist kustutamiseks.

Oma nimele registreeritud sõidukite kohta saab teha päringuid riigiportaalist http://www.eesti.ee/est/liiklusregister_1/, sellekohast informatsiooni annavad ka maanteeameti liiklusregistri bürood. 

i

RAIMO RONIMOIS, maanteeameti lõuna regiooni direktori asetäitja liiklusohutuse ja liiklusregistri alal

blog comments powered by Disqus