Mida peaks teadma harrastuskalamees

Igaühel on õigus tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda, arvestades kehtivaid piiranguid püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide osas. Igasugune kalapüük on keelatud jugadest, tammidest (paisudest) ja sildadest 100 meetrit allavoolu.

Harrastuskalapüügil kuni kolme õngpüünisega võib kasutada järgmisi püügivahendeid: spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (krunda), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuun, harpuunpüss ja haakeõng (ainult Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel). Nende püügivahenditega püüdes peab kaasas olema harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga.

Tasuda tuleb järgmiselt:
Saaja:              Rahandusministeerium
Kontod:   10220034800017 SEB Eesti Ühispank
                    221023778606 Hansapank
Viitenumber:  2800077794
Selgitus:  Harrastuskalapüügiõiguse tasu, nimi ja isikukood, kelle eest makstakse.

Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu on järgmine:

kuni 1 nädal ? 25 krooni
kuni 6 kuud ? 120 krooni
7 kuni 12 kuud ? 180 krooni

Ühe maksekorraldusega saab tasuda ühe isiku eest. Harrastuspüügiõiguse eest ei pea tasuma isikud, kes esitavad seadusjärgse dokumendi:

eelkooliealised ja alla 16-aastased õpilased (õpilaspilet);
pensionärid (pensionitunnistus);
õigusvastaselt represseeritud isikud (represseeritu tunnistus);       
puudega isikud (puude raskusastet tõendav dokument).

Valitsus on heaks kiitnud kalapüügiseaduse muutmise eelnõu, mille jõustudes tekib harrastuskalapüüdjatel võimalus tasuda kalapüügiõiguse eest ka mobiiltelefoni teel.

Kalastuskaart

Kalastuskaarti on Jõgevamaal vaja järgmistel veekogudel: 35 m nakkevõrguga püügiks Pikkjärvel, Kuremaa, Jõemõisa, Kaiavere ja Elistvere järvel; 100 õngekonksust koosneva õngejadaga püügiks Kuremaa ja Peipsi järvel; kaldast kuni 1 km kaugusel nakkevõrguga püügiks Peipsi järvel; harpuunpüssi ja harpuuniga püügiks Kuremaa järvel ja Saadjärvel; vähinattade ning vähimõrdadega püügiks lubatud püügiperioodil (1. augustist 31. augustini). Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardita kalastamine keelatud. Kalastuskaarte väljastavad keskkonnateenistused, kaardid on tasulised ja nende arv piiratud. Kõik keskkonnateenistused väljastavad kalastuskaarte ka lõheliste püügiks ja kalapüügiks forellijõgedel.

Keskkonnateenistused hakkasid käesolevaks aastaks kalastuskaartide taotlusi vastu võtma 2. jaanuaril. Väga suur huvi oli püügivõimaluste vastu Endla järvel ja Sinijärvel juuli- ning augustikuuks. Nendeks kuudeks laekus Endla järvele 106 avaldust (rahuldati 40) ja Sinijärvele 47 avaldust (rahuldati 20). Kiiresti lõppesid ka kalastuskaardid Kuremaa järvele. Praegu on veel saada vabu püügivõimalusi nakkevõrguga püügiks Pikkjärvele (alates septembrist), Jõemõisa järvele (alates juulist) ja Elistvere järvele (kõik püügikuud).

Ka Peipsi äärsed harrastuskalurid olid sel aastal väga aktiivsed taotlusi esitama. Püügivõimalused said läbi kahe päevaga. 121 taotlejast 105 olid kohalikud elanikud. Lisainfot harrastuspüügi kohta saab Jõgevamaa keskkonnateenistusest tel 77 624 20. Kalapüügiga seotud ja muude õigusrikkumiste kohta ootab Keskkonnainspektsioon teateid telefonil 1313.

SIRJE KANGUR,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse kalanduse spetsialist

blog comments powered by Disqus