Mida peab arvestama võõrpuuliikide kultiveerimisel

Eestis on lubatud metsapuuna  kultiveerida musta ja serbia kuuske, keerdmändi ja punast tamme, harilikku ebatsuugat ja siberi nulgu, hübriidhaaba ja mitmeid lehiseliike: euroopa, siberi, jaapani, kuriili,  eurojaapani ning siberi lehise vene teisendit.

Olulisim on teada  kultiveeritava võõrpuuliigi nõudlust vee- ja temperatuurirezhiimile, mulla happesusele, toitainesisaldusele ning külmakindlust. Ebasobivatesse tingimustesse istutatud taim jääb kõrguse juurdekasvus tagasihoidlikuks ning haigestub  kergemini. Tark oleks teha eelnevalt ka  majanduslikud arvestused, et veenduda, kas kulutused end ära tasuvad.  

Eurojaapani lehise katsed andsid häid tulemusi

Jõgevamaal tehtud katsetes on võrreldes teiste lehiseliikidega väga head kasvu näidanud eurojaapani lehis, mis on jaapani ja euroopa lehise hübriid.  Eurojaapani lehis on valgusenõudlik puuliik, mis ei talu liigniiskust. Kasvab hästi rähksel, liikuva põhjaveega mullal.

Kindlasti tuleks uurida kultiveerimismaterjali päritolu:  kas taim on kasvatatud  Eestis aklimatiseerunud  puult korjatud seemnetest või on taime kasvatamiseks kasutatud seeme Eestisse sisse toodud. Loomulikult esineb taimede hulgas liigisisest varieeruvust ka Eestis aklimatiseeritud seemnest kasvatatud taimede osas —  mõned taimed on  keskkonnamõjudele vastupidavamad kui teised. Paremaid tulemusi on  võimalik saada juba aklimatiseeritud seemnest kasvatatud taimede puhul.  

Vastuvõtlikud haigustele ja kahjustustele

Külmahellade liikide (eriti kuuseliikide) kultiveerimisel võib kasutada teiste puuliikide turbe alla istutamist. See aitab just noores eas vähendada külmakahjustusi ning vältida taimede põõsastumist.

Üldjuhul on võõrpuuliikide taimed vastuvõtlikud mitmesugustele seenhaigustele ja kahjustustele ning nõuavad rohkem hoolt kui kodumaised puuliigid. Aeglasekasvuliste liikide puhul tuleb suurt tähelepanu pöörata heintaimede tõrjele.  Ulukitest armastavad jänes ja metskits eriti just võõrpuuliike kärpida ning sokud oma sarvi vastu neid nühkida. Ulukikaitseks tuleks    Suurulukite kaitseks võiks selliseid kultuure isegi tarastada. Kaitsemeetmete rakendamine suurendab  kultiveerimiseks tehtavaid kulutusi. 

iii

EDA TETLOV

blog comments powered by Disqus