Mida ootate alanud aastalt?

Lagle Kalberg, Põltsamaa Kodu juhataja

Üldiselt on meie hooldekodus asjad korras. Kui midagi seoses oma tegevusega soovida, siis eelkõige seda, et hooldusteenusele jõuaksid eelkõige need inimesed, kes reaalselt üldhooldusteenust vajavad ning et õendusteenusele jõuavad need, kes seda teenust vajavad. Praegu on asjad veidi sassis, sest vahel jõuavad üldhooldusteenusele inimesed, kes hoopis õendusteenust vajavad või vastupidi. Minu arvates võiks riik tõsisemalt hooldussüsteemi peale mõelda, kuidas hooldust vajavale inimesele appi tulla kohatasu maksmisel. Hoolduskoha maksumused on päris suured ja järjest kasvavad ning hooldatavatel on keeruline kohatasu maksmisega toime tulla. Selle aasta eesmärgiks on meil ka Põltsamaa Kodu ümbruse haljastamine ja õueala korrastamine. Hoolduskohtade täituvusega meil õnneks probleeme ei ole ja selles mõttes võime alanud aastale rahulikult vastu minna.

Margus Möldri, Põltsamaa vallavanem

Kindlasti soovin, et pooleliolevad ettevõtmised saaksid tehtud, et lasteaia projektiga oleks võimalik edasi liikuda ja et seoses projektiga saaks selgeks, milline oleks lõplik lahendus. Samuti loodan, et Kamari veekeskuse projekt edasi liiguks, et tervisekeskuse juurdeehitus valmis saaks ning et inimesed selle hästi vastu võtaksid. Loomulikult loodan seda, et ka Lossi tänav lõpuks korda saaks. Veel soovin, et Põltsamaa jõe ääres linna piires ka paremkaldal liikuma pääseks. Kindlasti tuleb tegeleda lossimüüride taastamisega, milleks püüame loomemajanduse meetmest raha taotleda. Samas tuleb püüda lossihoovi ka rohkem tegevusi tuua. Kui lossihoovis toimib aktiivne tegevus, tekib rohkem omatulu, mida lossimüüride korrastamiseks kasutada. Väljaspool linna tahaks kindlasti parandada kruusateede olukorda. Vallavalitsuse meeskond on üldiselt paigas, ehkki väiksemaid korrektuure tuleb ka selles osas teha. Kui need plaanid suudame ellu viia, võib hetkel alles käima läinud aastaga rahule jääda.

Aare Olgo, Jõgeva vallavanem

Mina loodan eelkõige seda, et inimesed muutuksid sõbralikumaks ja paremaks ning omavaheline koostöö hästi klapiks. Et selline koostöö sujuks nii Jõgeva vallas kui ka teiste valdadega nii maakonna piires kui ka väljaspool. Valla objekte silmas pidades loodan, et Jõgeva põhikooli uus hoone saab valmis. Kindlasti tahaks teid ja tänavaid korrastada. Päris mitmed asjad, mille tänavu ära tahaks teha, selguvad peale lisaeelarve vastu võtmist. Ma loodan, et ette valmistavad tegevused Jõgeva tervisekeskuse ehitamiseks saavad tehtud, sest tervisekeskuse ehitamisega oleme plaaninud alustada 2020. aastal. Ka Torma sotsiaalkeskuse kavatseme valmis ehitada. Palamusel vajavad veel lahendamist lasteaia tööle rakendamisega seotud probleemid. Samuti tahaks valmis saada Kesk ja Suure tänava projektid, et aastal 2020 neid rekonstrueerima hakata. Eelmisel aastal astusime valla tegevuse arendamisel pika sammu edasi ja nüüd loodan, et tänavu saavutame valla tegevuses stabiilsuse.

Jüri Morozov, Mustvee vallavanem

Ütleks, et nüüd tuleb panna 101 edasi. Esimeses kvartalis tahaks ära lõpetada tervisekeskuse ehituse, samas lähevad käima vee- ja kanalisatsiooniprojektid, mille käigus paigaldame maa sisse miljoneid eurosid. Raamatukogud viime ühtse juhtimise alla ja struktuurseid muutusi tuleb tänavu ka majandusvaldkonnas teha. Tänavu võetakse vastu Peipsimaa arengustrateegia, milles on kirjeldatud tegevused, mida koostöös Peipsi äärsete omavalitsustega tegema asume. Ka Tartu omavalitsusliiduga kavatseme tänavu tihedamat koostööd teha. Kindlasti tahame sellel aastal valmis ehitada Mustvee-Kasepää kergtee, et olemas olev Kasepää kergtee Mustveeni välja ehitada. Kalevipoja muuseumi kohta on mitmed hanked läbi viidud ning ehitustöödega saab alustada. Sinna investeerime ligi poolteist miljonit eurot, kuhu rajame täiesti kaasaegse muuseumi ning kuhu lisandub ka töökohti ning mida inimestel on huvitav külastada. Alates 1. jaanuarist alustas tegevust ka meie noortekeskus.

Annika Oras, Sihtasutus Kalevipoja Koda juhatuse liige

Esmalt loodan, et meie Kalevipoja muuseumi remonditööd ladusalt kulgeksid. Muuseumi remontimine on väga suur projekt ja seetõttu midagi lausa uut me ette võtta ei kavatse. Sellegi poolest on meil avatud seikluspark ja rahvamajaski jätkuvad traditsioonilised üritused. Ka sellel talvel tahame taas uisuvälja avada nagu see aasta tagasi oli. Selleks on tarvis lihtsalt piisavalt külmakraade. Me teeme uisuväljaku rahvamaja ees asuvale korvpalliväljakule. Meil on uisuplatsil ka valgustus olemas ja ka muusika tahame seal mängima panna nagu eelmiselgi aastal. Tänavu tahame jälle korraldada suvise kohvikutepäeva koos laulupäevaga, mis tulevad siin juba viiendat aastat järjest. Samuti korraldame sellel aastal avatud talude päeva. Rahvas võtab üritustest järjest aktiivsemalt osa ning loodan et tänavu saab osavõtt vähemalt sama aktiivne olema. Rahvamajja tahaks sellel aastal varasemaga võrreldes rohkem teatrietendusi ja muid üritusi sisse tuua.

KÜSIS TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus