Mida jälgida liiklusõnnetuse teate vormistamisel

Lumesadu ja sügiseselt libedad teed tähendavad enamasti ka suuremat hulka liiklusõnnetusi. Kindlustusseltsidele tähendab see kontakte, kus plekimõlkimisse sattunud autojuhid on hädas liiklusõnnetuse blanketi korrektsel vormistamisel. Esimesed lumised hommikud kasvatavad taoliste küsimuste hulka märgatavalt.

Iga autoomanik peaks teadma, mis on Liiklusõnnetuse teade. Paraku juhtub iga päev liiklusõnnetusi, milles osalenud ei oska juhtunut korrektselt vormistada. Juba pikka aega Eestis kasutusel olnud sini-kollane blankett liiklusõnnetuse vormistamiseks sai eelmisel aastal ka uue kuue. Seepärast tasub enne libeduse tulekut üle korrata ja meelde jätta olulisem, mida seda täites silmas tuleks pidada.

Nimetatud vormi esimene külg on samade andmeväljadega kasutusel kogu Euroopas. Kui kätte peaks juhtuma mõnes teises Euroopa riigis kasutusel olev võõrkeelne vorm, siis vaadates eestikeelselt vormilt lahtrite kirjeldusi, on võimalik ka võõrkeelne vorm õigesti ära täita. Liiklusõnnetuse teate vormi tagumine külg on aga riigiti erinev ja selle täitmiseks ei saa teises keeles olevat vormi aluseks võtta.

Uuel liiklusõnnetuse teate vormil muutus võrreldes varasemaga:

Vanal liiklusõnnetuse teate vormil tuli täita vaid esimene lehekülg. Tagumisel küljel oli informatiivne tekst, kuhu midagi kirjutada ei olnud vaja.

Vanal liiklusõnnetuse teate vormil oli mõlema poole all osas märkuste lahter, kus liiklusõnnetuse põhjustanud osapool sai kinnitada oma allkirjaga, et tema on vastutav liikluskahju põhjustamise eest. Uuel vormil sellist märkust enam ei ole.

Uue vormi esiküljele kirjutatakse andmed õnnetuse kohta, sealhulgas osalenud isikud, sõidukid, aeg, koht ja asjaolud.’

Esikülje alaosas kinnitavad mõlemad osapooled oma allkirjaga andmete õigsust. Selle allkirja andmisega ei võta kumbki osapool endale vastutust, vaid ainult kinnitab, et teatel esitatud andmed on õiged.

Vastutuse kinnitamine toimub teate vormi tagumisel küljel. Seetõttu tuleb see osa teatest täita eriti hoolikalt ning allkirjastada mõlema osapoole poolt.

Tagumisel küljel tuleb märkida ristikesega, kumma sõiduki juht põhjustas liiklusõnnetuse ja lisada juurde selgitus, miks osapooled on sellisel arvamusel. Selgitusse tuleks kirjutada põhjustaja poolt tehtud või tegemata jäetud tegevused, mis põhjustasid liiklusõnnetuse.

Oluline on mõlema osapoole poolt lisada allkiri vastavasse lahtrisse. Lisatud allkirjadega kinnitavad osapooled oma seisukohta liiklusõnnetuse põhjustaja osas.

Alumise osa teate vormi tagumiselt lehelt täidab osapool, kes taotleb kindlustuselt kahju hüvitamist.

Juhul kui teade on lõpuni ja korrektselt täidetud, läheb kahjude hüvitamine ladusamalt. Kõige uuem Liiklusõnnetuse teate vorm võiks olla igas autos tagavaraks olemas. Teate põhja leiab <http://www.lkf.ee/images/files/Teade_liiklusonnetusest_2015_A4.pdf>.

RAIN TOMINGAS, ERGO transpordikahjude grupi juht

blog comments powered by Disqus