Metsaregister peab arvestust Eesti metsade üle

Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus kontrollib andmed, sisestab need registrisse, avalikustab ning väljastab küsijatele.

Praeguseks on metsaregistrisse kantud andmed 1,1 miljoni hektari riigimaa ja 0,75 miljoni hektari erametsa kohta. Metsaregistrit kasutavad igapäevaselt oma töös maakondlikud keskkonnateenistused, kuid ka mitmed teised asutused.

Metsaregistrist saab näiteks näha metsakaarti, mis näitab metsaeraldiste paiknevust, metsa kirjeldust, kavandatud metsamajanduslikke töid ja kehtestatud piiranguid (kaitsealad). Register sisaldab ka andmeid maaüksus(t)e omanike kohta jne.

Metsaregistri andmetega saab tutvuda registri avaliku veebiteenuse kaudu, mis asub Metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse koduleheküljel.

Riiklik metsaregister asutati 1999. aastal, kuid seoses mullu jõustunud uue metsaseadusega oli vaja selle põhimäärus uuel kujul vastu võtta.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus