Metsandus- ja aiandusõppurid panid Luual oma oskused proovile

Möödunud nädalal peeti Luua Metsanduskoolis igakevadisi kutsevõistlusi, kus lisaks oma kooli õpilastele osalesid ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ning Räpina Aianduskooli kasvandikud.

Igal kevadel pannakse Luua Metsanduskooli õpilaste oskused proovile kutsevõistlustega, kus tänavu võisteldi kolmel erialal: saagimises, metsandus- ning aianduserialal. Vaatamata sellele, et võistlus oli Luua kooli õpilastele kohustuslik, ei pandud neile oma teadmiste ja oskuste eest hinnet. Praegu on haridusasutustel raske aeg ning sellistele  ettevõtmistele kulub palju raha, kuid Luua Metsanduskoolile tuli selles osas appi  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kelle toetusel  vajalikud materjalid muretseti.

Paremad saemehed sõidavad Saksamaale

Kolmapäeval võisteldi saagimises. Sellel alal näitas oma oskusi 15 noormeest, kellest neli oli Pärnust ning ülejäänud Luua kooli poisid. Võisteldi laasimises, langetamises, saeketi vahetuses, täpsussaagimises ning kombineeritud järkamises. Välja selgitati ka selle aasta parimad oma kooli saagijad ning pärast eeloleval nädalavahetusel Maamessil toimuvat saagimisvõistlust lähevad neli paremat saemeest Eestit esindama mais Saksamaal toimuvatele Euroopa metsanduskoolide kutsealavõistlustele. Seal loodetakse  esikolmikusse jõuda.

Metsanduslikul kutsevõistlusel osales 59 võistlejat. Metsamajanduse õpilased pidid võistluse käigus läbima vähem kui kolme kilomeetri pikkuse metsaraja, kus tuli lahendada 13 erialast ülesannet. Näiteks oli tarvis määrata puu vanust, silma järgi hinnata kasvava puu tüve diameetrit ja hinnata, mitu  tihumeetrit metsa kasvab ühel hektaril.

Võistlejatele oli antud kontrollajaks tund ja viisteist minutit ja rajal ei pidanud keegi ülemäära kiirustama.

Balti metsanduskoolide kutsevõistlused Lätis

Aianduseriala võistlusel osales lisaks Luua õpilastele ka viis Räpina Aianduskooli õpilast. Selles arvestuses võisteldi maastikuehituse ning haljastuse erialadel. Neil  kutsevõistlustel korraldati teadmiste mõõtmiseks ka erialane viktoriin. Taimede tundmise võistlusel osaleti individuaalselt, kuid viktoriinis ja üllatusülesande lahendamisel osaleti võistkonniti.

Luua kooli õppeosakonna juhataja Erle Männiste sõnul on kevadised kutsevõistlused vajalikud õpilaste praktiliste oskuste arendamiseks ning need on kujunenud ka toredaks traditsiooniks. Võistlustel selgitatakse välja need, kes lähevad Eestit rahvusvahelistele võistlustele esindama. Tulemas on Euroopa metsanduskoolide kutsevõistlused ning Baltimaade mängud, mis tänavu toimuvad Lätis.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus