Metsamehed on olnud läbi aegade maaelu arendajad ja mitmekesistajad

Mets on maainimese elukeskkonna oluline osa. Seda on pidanud metsamehed oma  igapäevatööna istutama, hooldama, kaitsma ja puiduks töötlema.

Aga peale selle on nad pidanud tegelema mitmete teiste “ülevalt poolt peale pandud” või paikkonna jaoks oluliste töödega, mitmekesistades sellega elukeskkonda, andes tööd paljudele külaelanikele ning hoidnud ja arendanud seeläbi maaelu.

Jõgevamaa metsandusinimesed on tegelenud kalapüügi ja -kasvatusega, rooside   ja ilupuude kasvatamisega,  rajanud esimese põldvutifarmi ning aretanud meie oma põldvutitõu; toonud Eestisse muskuspardi ja rajanud esimese selle liigi farmi, tegelenud jahimajandusega jne. Nn toitlustusprogrammi raames on olnud vajalik pidada  ka  seafarmi.

Püüavad metsakatsejaama asustatud angerjaid

Kui täna asustame ette kasvatatud angerjaid ja asustame neid tuhandetena, siis varem  toodi miljoneid klaasangerjaid. Äksis  töötas oma väike asustusmaterjali tootev kalamajand, kus kasvatati haugi, peledi, Peipsi siia  jt asustusmaterjali  looduslike veekogude tarvis.

Siin inkubeeriti isegi Saadjärve rääbist ja asustati neid samasse tagasi, tugevdades sellega looduslikku populatsiooni. Ka praeguse Härjanurme kalatalu kalatiigid on rajatud metsakatsejaama eestvedamisel ning sealt jõudis suures koguses kala toidulauale.

Peale selle oli ka kutseline kalapüük looduslikest veekogudest  metsakatsejaama korraldada. Tööd sai selles valdkonnas   üle  paarikümne kaluri.  Nii püüdis Saadjärvel neli kalurit, Kuremaa järvel kaks kalurit jne.

Kalasaagid olid aga tänaste kalurite omadest oluliselt suuremad. Kalavaru osati heaperemehelikult hoida ja kaitsta, kuigi sellel ajal kalapüügieeskirjad olid palju vabamad kui praegu kehtivad.

Roosiaiast tulid tuhanded istikud

1950. aastate teisel poolel  asus metsamajand Kuristale roosiaeda rajama. Seal asus 1957. aastal tööle meie maakonna üks tuntum  iluaednik Ferdinand Laaser. Ta oli  tunnustatud  rooside aretaja ja  kasvataja. Tema aretatud roosisordid olid näiteks ‘Juubel’, ‘Kurista’, ‘Kase valge’ jt.

Paljud haruldaste  ja kaunite püsilillede ning ilupuude ja põõsaste  liikide-sortide istikud jõudsid haljasaladele ning  koduaedadesse just siit.  4,3 ha suuruses roosiaias kasvas üle 250 sordi. Parematel aegadel müüdi siit 10 000 roosiistikut aastas.  Kuristal toimunud rooside päevi meenutavad vanema põlvkonna aednikud veel praegugi  kui õpetlikke ettevõtmisi.

Siit said ka paljud Jõgevamaa elanikud kauneid lõikelilli, korve ja kimpe.

Paljude aastate vältel sai seal vaatamas käia üht Eestimaa huvipakkuvamat kaktustekollektsiooni.

Ka Luua arboreetumi rajamistöid on mingil ajahetkel korraldanud tollane Kurista metsamajand.

Põldvutimunadega Leningradi 

Nädalas kord sõitis metsakatsejaama mikrobuss põldvutimunadega tollasesse Leningradi. Sealt jõudsid need omakorda  mitmetesse  Nõukogude Liidu farmaatsiatööstustesse.

Farm ise oli aga üks moderniseeritumaid kogu Euroopas ja kaugemalgi. Siia tuldi õppima ka väljastpoolt Nõukogude Liitu, siin peeti rahvusvahelisi linnukasvatajate konverentse jne.

Selle aja mälestuseks on ka asfalteeritud tee  Luua ja Kaiavere vutifarmi vahel. Ei saanud ju välismaalasi mööda auklikku kruusateed vutifarmiga tutvuma viia. 

Kaks tegusat seltsi

Metsamehed on olnud kokkuhoidvad ja valmis  ühistegevuseks. Neid on ühendanud kaks väga tegusat seltsi – Eesti ja Jõgevamaa metsaselts. Mõlemad on jäädvustanud end mitte ainult metsamajanduse arendusse, vaid ka Jõgevamaa turismiarendusse: Jõgeva metsaselts korrastas Kassinurme mäed ja rajas sinna teemapargi, Eesti metsaselts  rajas Elistvere loomapargi.

Metsameeste eestvõtmisel on tähistatud rahvakalendri tähtpäevi Kassinurmes ja Elistveres.

Kõik need ettevõtmised  on arendanud külaelu, tööd said sajad  maainimesed. Nüüd on ajad teised.   Paljud romantilised metsatalud on  kokku kukkunud ja peagi saavad neist pärandkultuuriobjektid metsas,  mida uurime, kaardistame ja toome  tulevasi põlvkondi neid vaatama.

Homme saavad Jõgeva kultuurikeskuses kokku maakonna metsamehed. Konverentsil “Eesti riigi metsavalitsemisest Jõgevamaal 1918-2008” vaadatakse ajas tagasi, kuid kindlasti ka edasi.

iii

Metsahärra oli külas lugupeetud mees

Minu vanaema Ida Laur rääkis mulle loo, mis näitab, kui tähtis oli talurahva jaoks metsahärra ning tema külaskäik. Jutustamise ajaks oli sündmusest möödunud  40 aastat. Lugu ei juhtunud Jõgevamaal.

Audru metsaülemal Paul Reimil oli ametiasjus  vaja külastada Kärbu talu. Metsahärrale pakuti istet. Üleriideid külaline seljast ei võtnud, vabandades kiirustamisega igapäevatöö juurde. Sündmus oli huvipakkuv ka neljale selle pere lapsele,  kes sibasid ümber metsahärra ja mõnel oli õnn talle põlvelegi pugeda.

Kui jutud aetud, hakkas härra  minekule seadma. Aga müts oli kadunud. Kogu pere aitas mütsi otsida ja vanaema pinnis lapsi, et ega need sellest midagi ei tea.

Keegi ei teadnud. Vanaisa tõi siis nagist oma mütsi ja lohutas külalist, et küll müts lõpuks ikka välja tuleb ja talle kätte saab toimetatud. Härra võttis siis vanaisa mütsi ja tõusis toolilt. Kõik lapsed hüüdsid üheskoos  rõõmsalt: “Näe, metsahärra müts!”  Metsahärra oli nimelt istunud oma mütsi peal.

iii

ENE ILVES, Hingelt ja hariduselt  neljandat põlve metsainimene  

blog comments powered by Disqus