Metsamasinajuhid vaatavad ajas tagasi ja teevad tulevikuplaane

Luua Metsanduskool, mis on ainus metsanduslikku haridust ja täienduskoolitust pakkuv kutseõppeasutus Eestis, tähistab visioonikonverentsiga kahekümne aasta möödumist metsamasinajuhtide õpetamise algusest. Konverentsil võetakse fookusesse metsamasinajuhtide kvaliteetse õpetamise suunad järgmiseks kümneks aastaks, kutsudes tulevikku vaatama masinaoperaatoreid, metsandussektori tööandjaid, tellijad ja metsamasinaid tootvaid tehaseid.


„Metsamasinate operaatorite koolitamine on üks Luua Metsanduskooli olulisemaid õppesuundi. Kuigi praegu lõpetab iga-aastaselt mõnikümmend noort masinameest ja lisaks koolitavad end ka juba töötavad metsamasinajuhid, on kvaliteetse ja vilunud oskustega tööjõu vajadus meie metsades tegelikult suurem,“ sõnas  Luua Metsanduskooli metsamasinajuhtimise üksuse juht Meelis Kall. „Metsamasinaõppe alguse tähtpäeva tähistamisega olemegi kutsunud kokku nii juba meil õppinud praktikud kui ka tellijad ja ettevõttejuhid, et ühiselt arutleda ja kaardistada, milliseid oskuseid peab 10 aasta pärast omama kvaliteetne masinajuht. Visioonist lähtuvalt saame koostada ühiskonna ootustele vastavad plaanid ning koolitada noortest tööturule vajalike oskustega professionaalid,“ lisas Meelis Kall.

Harvesteri- ja forvarderioperaatori eriala on noorte seas tuntud ja hinnatud. Erialale on viimastel aastatel olnud tugevad sisseastumiskonkursid. Metsamasinajuhtide õpetamisel on oluline osa praktikal, mis omakorda suures osas toimuvad enne päris masinatele jõudmist virtuaalreaalses keskkonnas ehk masinasimulaatoritel. Metsamasinajuht peab õpingute käigus omandama lisaks praktilistele oskustele ja tehnilistele tarkustele ka teadmised tänapäevasest metsakasvatusest, mistõttu on nad tööandjate poolt hinnatud ja oodatud spetsialistid.

Luua Metsanduskoolis õpib ligi 500 õpilast ning täienduskoolitustel osaleb aastas samuti ligi poolsada spetsialisti.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus