Metsakuu Torma lasteaias

Torma lasteaia Linnutaja deviis on “Õige on õppida õues!”. Viimase kuu aja jooksul on lasteaia lapsed metsakuu raames päris palju vabas looduses viibinud. Mudilased käisid koos kasvatajatega Torma Rahupargis piknikul ja istutasid lasteaia hoovi pargi laienduseks tänavuse XXI lennu puu ginnala vahtra. Mudilased külastasid ka Elistvere loomaparki. Lasteaias korraldati ka kunsti- ja muusikapäev. Möödunud nädalal käis Linnutaja pere Voore lasteaia õpperajal. Seal oli lastele suureks elamuseks ürgne loodus ning taimed.

Mais on neil plaanis külastada ka Kassinurme hiit. Seal on plaanis laulda metsalaule ning õppida metsaloitse. Hiiest räägib lastele Airi Rütter. Kevadel on plaanis sügisel kooli minevate lastega külastada Endla Looduskaitseala.

Keskkonnainvesteeringute keskusega on lasteaial käsil projekt “Kuidas Sina metsale, nõnda mets Sinule”, mis algas möödunud aasta sügisel ja lõpeb mais. Selle raames on lasteaias nn loodusnurgad, kus nad saavad hoolitseda lillede ja loomade eest. Neil on seal kakaduu ja merisiga. Igal rühmal on aleviku piires oma õpperada. Lapsed käivad seal ning vaatlevad puid ja taimi, teevad pilte ja märkmeid nähtu kohta ning täidavad töölehti.

Lasteaia juhataja Kaja Ivaski sõnul on lapsed ettevõtmistega rahul. “Lapsed teavad, mis neid ees ootab, sest enne väljaminekut räägime sellest,? rääkis ta. Lapsed ootavad väljasõite ka seetõttu, et need lõpevad alati piknikuga. “Lapsevanemad usaldavad meid. Oma üritusi korraldame alati läbimõeldult,” kostis Kaja Ivask, “Lapsevanematel on lubatud ettevõtmistes osaleda, aga alati on neid üks väike seltskond, kes tulla saavad, sest väljasõidud toimuvad nädala sees.”

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus