Metsadest välja vedamata okaspuud suurendavad üraskiohtu

Metsa majandamise eeskirja kohaselt tuleb talvel raiutud koorimata okaspuu metsast välja viia hiljemalt 1. juuniks, sest muidu suureneb üraskioht ja võib halveneda metsade seisund.


Seoses majandustegevuse aeglustumisega, on sellel kevadel metsadesse jäänud suurem kogus välja vedamata ja kasutamata okaspuu metsamaterjali ja ka talvise lumemurru puid. Samas on ühe olulisema metsakahjuri, kuuse-kooreüraski populatsiooni seisund suhteliselt hea ja arvukus kohati kõrge.

Okaspuu ümarmaterjal sobib hästi üraskite arenemiseks ja kahjuri uue põlvkonna tekkeks. Metsadesse suveks jääva kuusepuidu asustavad või on juba asustanud kuuse-kooreüraskid, seetõttu puidu kvaliteet halveneb ja kahjuri arvukuse suurenemine seab ohtu metsa seisundi.

Juhul, kui seda metsamaterjali ei ole veel jõutud metsadest välja vedada, siis tuleks seda hiljemalt 20. juuniks teha. Õnneks on selle aasta ilmastik aeglustanud kahjuri lendlust, mistõttu noormardikad enne juuni lõppu koore alt ei lahku.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse soovitusel tuleks koorimata okaspuud, eriti kuused, viia okasmetsast vähemalt kahe kilomeetri kaugusele. Juhul, kui metsamaterjali väljavedu on võimatu, on kahjuri paljunemise seisukohalt parem kasutada üksikuid suuri laoplatse selle asemel, et materjal paikneks metsas suuremal
territooriumil hajali.

HEINO ÕUNAP, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse metsakaitse osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus