Metsa-aasta 2011

Käesolev aasta on ÜRO poolt  kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks ja kogu maailm tähistab seda mitmesuguste ettevõtmistega. Eesmärgiks on tõsta elanikkonna teadlikkust metsa säästlikust majandamisest, looduskaitsest ja eri metsatüüpide jätkusuutlikust majandamisest.

Metsa-aasta, mille tunnuslauseks on “Kohtume metsas!”, väärtustab inimese rolli metsas ja rõhutab metsa vajalikkust inimesele.

Seoses sellega toimuvad üle Eesti ja  maakondades mitmesugused metsateemalised ettevõtmised: erametsa päevad, istutustalgud era- ja riigimetsas, õppepäevad jne.

Selle aasta metsapealinn on Haapsalu, kus metsanädal 2. mail pidulikult avati. Metsanädala mitmesugustest üritustest saab ülevaate Eesti Metsaseltsi kodulehelt.

Teatavasti anti Haapsalule selle aasta 14. jaanuaril tagasi 250 hektarit metsa, mis neile endistel aegadel kuulus.

Mida tähendab  metsa-aasta meile, Jõgevamaa metsameestele ja metsahuvilistele?

Loomulikult võimalust osaleda metsanädala üritustel.

Jõgevamaa Metsaselts korraldab 7. mail metsa istutamise talgupäeva, kus plaanime istutada kahele hektarile kuusetaimi.

Eesti Metsaseltsi initsiatiivil on plaanis korraldada “Metsavahtide päev”, mille eesmärk on tutvustada seda umbes 300 aasta vanust  ametit ja rõhutada selle tähtsust ja vajalikkust meie metsadele. Tahame  meelde tuletada, et just metsavahid panid aluse nendele puistutele, mida  praegu raiutakse ja mida meie põlvkond kasutab. Üritus lähtub pärandkultuuri säilitamise eesmärkidest.   

Üleriigiline kogunemine on plaanis Sagadis 2. septembril. Enne seda toimuvad maakondades eraldi kokkusaamised, millest huvilisi teavitatakse.

Metsaomanikena vaadake üle oma metsad, tehke plaane tulevikuks ja kui vaja, küsige nõu metsakonsulentidelt.

Kohtume metsas. Kena kevadet.

i

AIN MALM, Jõgevamaa metsanduse tugiisik

blog comments powered by Disqus