Mesilaspered tuleb täpselt kaardistada

Torma põllumajanduse osaühingu juhataja Ahto Vili tutvustas riigikogu maaelukomisjoni koosolekul täppisviljelussüsteemi, mis võimaldab vältida mesilaste hävitamist mõtlematult mürkkemikaale kasutades. Meetod võimaldab mesilaspered täpselt kaardistada.

Ahto Vili sõnul on põllumehed mesilaste hävitamise taimekaitsevahendite mõtlematu kasutamisega hukka mõistnud. “Mesilased on osa maaelust ja nende tegevus taimede tolmeldamisel väga oluline.”

Vili avaldas riigikogu maaelu komisjoni istungil arvamust, et taimekasvatustööde juhtimisel ja korraldamisel tuleb rakendada märkimisväärselt nüüdisaegsemaid meetodeid. “Tänapäeva põllutöömasinatele paigaldatud digitaalsed mehhanismid võimaldavad jälgida näiteks põllule pandud väetise- ja mürgikoguseid, kütte kasutamist. Andmete kogumine ja arvutisse salvestamine on võimalik, kui seda teha osata. Meetod, mida nimetakse täppisviljeluseks, võimaldab digitaalkaardil näha erinevate infrastruktuuride hooneid, elektriliine, aga ka mesitarude paiknemist.”

Oma juttu illustreeris Ahto Vili slaididega eesrindlike maaviljelusmeetodite rakendamisega Torma kandi põldudel.

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et keskkonnavaenulikult mürkkemikaale kasutanud põllumehed on oma tegevusega kahju teinud mitte ainult mesilastele, vaid ka looduslikule tasakaalule ja rikkunud austate põllumeeste mainet.

“Suvel otsisime korduvalt probleemile lahendusi koos põllumeeste, teadlaste ja põllutehnika müüjatega. Üheks väljapääsuks on ka Torma põllumajanduse osaühingus praktiseeritav teavitussüsteem, mis annab ülevaate ka taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamisest põldudel,” lausus ta.

“Täna on kõik Eestis müüdud põllutöömasinad varustatud andmesidesüsteemidega. Kui välja ehitada üleriigiline programm, kust on näha, mida masin kusagil teeb, siis on võimalik anda neile käske ja keelde. Kui lähedal on mesitaru, läheb punane tuli põlema ja edasi mürgitada ei saa. Uus süsteem plaanitakse valmis saada järgmise aasta lõpuks,” rääkis Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus