Merko alustas Puurmanis tee ehitamist

Töödega alustati eile, 15. novembril ja need teostatakse kahes etapis: põhitee, kogujateede, viadukti ja kaarsilla tööde valmimistähtaeg on november 2007 ja Puurmani olemas oleva silla remonditööd teostatakse ajavahemikus aprill-august 2008. Kõikide tööde garantiiaeg on viis aastat.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus rõhutas, et üks senistest liiklusohtlikest lõikudest Tallinna-Tartu maanteel saab peagi tunduvalt paremaks. ?Päevas sooritatakse siin umbes 300 ohtlikku vasakpööret. Liiklussõlme ehitus ja tulevane viadukt muudavad meie liiklemise ohutuks ja Puurmani vald aitab sellele oma võimaluste piires kaasa,? kinnitas Kuus.

Maanteeameti peadirektor Riho Sõrmus meenutas, et kirjavahetus Puurmani vallavalitsusega algas Maanteeametil juba aastal 1997, mil paljud liinibussid ei nõustunud Puurmani sisse pöörama.


Savisaar ristis liiklussõlme jäälõhkujaks

Puurmani konverentsil viibis ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, kes ristis Puurmanni liikluskompleksi Tallinna-Tartu maantee jäälõhkujaks, võrreldes projekti maksumust jäälõhkuja maksumusega. Savisaar meenutas muu hulgas, et sama teelõiku rekonstrueeriti viimati ligi pool sajandit tagasi ? Puurmani vana sild on ehitatud 1957.

?Puurmani liiklussõlme ehituse peamine eesmärk on liiklusohutuse parandamine nii kohalikule liiklusele kui ka transiitliiklusele,? kinnitas Savisaar. ?Selle projekti raames likvideeritakse Tallinna-Tartu maantee “pudelikaelaks” olev kaherealise tee ohtlik 1,8 km pikkune lõik, mis viies uuele trassile. Üle Pedja jõe ehitatakse uus sild vanast sillast allavoolu. See saab olema unikaalne raudbetoonist kaarkonstruktsioon pikkusega 67 meetrit ja sõiduteelaiusega 12,5 meetrit,? rääkis

Edgar Savisaar ja avaldas lootust, et Puurmani valla elanikud suhtuvad toimuvasse mõistvalt ja kannatavad ära ehitusega tekkivad ajutised ebamugavused.

Minister loetles sama maantee järgmisi ehitusprojekte, milleks on Vaida-Aruvalla teelõik, Mäo ümbersõit, Aruvalla-Kose teelõik, Tartu ümbersõit ja Kose-Mäo teelõik. ?Vaida-Aruvalla tee ehitus pidi algama samal ajal, kui Puurmanis alustame, aga seoses maavaidlustega jäi see pisut venima.”


EL Ühtekuuluvusfond toetab

Puurmani liiklussõlme projekti tutvustas lähemalt Maanteeameti europrogrammide osakonna peaspetsialist, Puurmani projekti juht Tõnis Tagger. Ülevaate Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee arendamise hetkeseisust andis planeeringute osakonna juhataja Raul Vibo. Liiklusohutuse alasest olukorrast Eesti teedel andis ülevaate Maanteeameti peadirektori asetäitja Harri Kuusk.

7. novembril allkirjastasid Maanteeamet ja AS Merko Ehitus Puurmani liiklussõlme ehituse lepingu maksumusega 147.5 miljonit krooni, millest 82% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Maanteeameti pressiesindaja Tiina Reismanni sõnul tuleb Puurmani-Jüriküla tee ristumine Tartu maanteega kahetasandiline: põhiteele ehitatakse viadukt. Kohaliku liikluse tarbeks rekonstrueeritakse 1,9 kilomeetrit kogujateid, ehitatakse kergliiklusteed jalakäijatele ja jalgratturitele ning paigaldatakse teevalgustus. Olemasolev sild renoveeritakse kohaliku liikluse tarbeks. Projekt sisaldab ka ulatuslikke haljastustöid.

?Projektdokumentatsioon ja keskkonnamõjude hindamise aruanne on valminud 2005. aastal. Projekti autoriks on AS Teede Tehnokeskus. Projekt, hankedokumendid ja lepingud on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi detailse kontrolli,? kinnitas Reismann.

Ehitusjärelevalvet teostavad AS Teede Tehnokeskus, AS Taalri Varahaldus ja AS Telora-E. Järelevalve lepingu maksumus on 12,9 miljonit krooni.

Ehitustöid tehakse 15. novembrist 2006 kuni 31. augustini 2008, sh. põhitee, kogujateede, viadukti ja kaarsilla ehitus ajavahemikul 15. novembrist 2006 kuni 15. novembrini 2007 ja Puurmani vana silla remont ajavahemikul 1. aprillist kuni 31. augustini 2008.

Tõnis Taggeri kinnitusel ehitatakse projekti raames ümber olemasolev ohtlik teelõik kilomeetritel 147,6 – 149,4. Taggeri sõnul alustab Merko talvel uue teelõigu tarvis muldkeha rajamist ning sõidukite jaoks ehitatakse ajutine ümbersõidutee, sest uus ja vana trass kattuvad kohati.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus