Merendusklass Peipsi äärde? Miks ka mitte!

Mustvee otsib juba mõnda aega n-ö uut hingamist. Sadamast pole rahapuudusel veel asja saanud. Nüüd on ette võetud märksa tagasihoidlikumat ressurssi vajav teema – merendusklassi loomine riigigümnaasiumi, mis loodetavasti linna rajatakse.

Peipsi järv on Euroopas suuruselt neljas. Peipsi ja teiste siseveekogude probleemistikuga tegelemiseks on vaja vastava valdkonna spetsialiste. Neid peakski koos mereakadeemiaga Mustvee merendusklassis  tulevikus ette valmistatama.

Vajalikud algteadmised saanud noored inimesed saaksid pärast gümnaasiumi lõpetamist minna Eesti Mereakadeemiasse oma kutseoskusi täiendama. Igatahes on akadeemia juhtidel huvi nende noorte inimeste vastu olemas.

Kohapeal tuleks välja selgitada piirkonna vajadus oma ala asjatundjate järele. Õppida võiksid tulevased laevajuhid, madrused, laevamehaanikud, sadamakaptenid, rannakalurid jne. Merehariduse alane kutseõpe peaks arenema sihipäraselt. Merendusklassid on Orissaare Gümnaasiumis ja Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis, kindlasti on selle vastu huvi ka Pärnul. Ja miks siis mitte õppida neid erialasid ka Mustvees.  

28. aprill 2011

blog comments powered by Disqus