Mereakadeemia nõunike kogu toetas Mustvee merendusklassi

 

Mereakadeemia nõunike kogu toetas kavatsust rajada Mustveesse gümnaasiumieas õpilastele merendusklass.

Möödunud neljapäeval peetud  Eesti Mereakadeemia nõunike kogu istungil tutvustas  kõrgkooli rektor professor Heiki Lindpere akadeemia praegust tööd ja tulevikuplaane. “Käsitledes arengusuundi, keskendus Lindpere eriti põhjalikult ideele avada Mustvees gümnaasiumiõpilastele merendusklass ja luua tingimused madruseõppe arendamiseks. Kavatsuse kiitsid heaks kõik nõunike kogu liikmed. Ettevõtmist toetasid  Tallink Grupi nõukogu esimees Toivo Ninnas, kaitseväe mereväeülem mereväekapten Igor Schvede, veeteedeameti peadirektor Andrus Maide ja teised. Vestlesin ka nõunike kogus  haridusministeeriumi esindava kõrgharidusosakonna peaeksperdi Ermo Kruusega, kes pooldab, et Mustvees luuakse riigigümnaasium, kus avataksegi merendusklass,” ütles nõunike kogusse kuuluv ettevõtja ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

“Soosivalt suhtub merendusklassi ka põllumajandusministeerium. Nüüd, mil riiklikul tasemel on olemas mitmekülgne toetus, võib mõtte teokssaamisel kõige olulisemaks tingimuseks pidada   kohaliku omavalitsuse ja koolide huvi, initsiatiivi ja järjepidevat tegutsemist. Usun, et Mustvee gümnaasiumide direktorid Jaan Rahuküla ja Marianne Kivimurd-Tarelkina ning õpetajad osalevad  aktiivselt merendusklassi loomisel. Samuti tuleb merendusõppe käivitamisele kasuks vastastikune mõistmine piirkonnas,” lisas ta.

“Nii kogu Eesti kui ka Peipsi kalanduse tuleviku seisukohalt on oluline, et mereakadeemias on välja töötatud kalapüügi ja kalatöötlemise õppekava, mille kiitis heaks ka haridusministeerium. Kava rakendub 2012. aasta  septembrist,” ütles Priit Saksing.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus