Mentorklubis tekkis õlatunne

Arvatavasti on olemas ka selliseid inimesi, kes on ettevõtjaks suisa sündinud ega vaja oma äri alustades mingit koolitust. Enamikule algajatest kuluvad aga hea nõu ja ärialased algteadmised marjaks ära. Tosin Jõgevamaa ettevõtjat sai möödunud aastal nii üht kui teist Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse poolt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusel käivitatud mentorklubist.

 

Mentorklubi kuus kokkusaamist toimusid mullu maist novembrini maakonna eri paikades: Õunal, Sääritsal, Palamusel, Äksis, Põltsamaal ja Tõrves. Iga kokkusaamine koosnes mõnetunnisest koolitusest ja õhtusöögist ning algajate ettevõtjate omavahelisest suhtlemisest. Igal klubiõhtul oli kohal ka kaks pikka aega ettevõtlusega tegelnud mentorit, kes oma kogemusi jagasid ning kellelt oli võimalik nõu küsida.

Ühtekokku oli klubi tegevusse kaasatud neli mentorit: Andres Kert ASist Merit Tarkvara, Ants Reinumägi ASist TK-Team, Tarmo Tein OÜst Same ning Anti Orav, kes klubi hooaja alates oli veel ASi Põltsamaa Felix juhataja, nüüd aga OÜ Balti Juhtimiskonverentsid juhtiv partner. Kui koolitajatele maksti ka tasu, siis mentorid osalesid programmis vabatahtlikkuse alusel.

Klubi töös kutsuti osalema ettevõtjaid, kelle firmadel vanust vähem kui kolm aastat. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel on selliste firmade kohta andmebaas olemas. Kui tung klubisse algul väga suur polnud, siis tagantjärele olid kõik kaksteist osalejat väga rahul, et kutse vastu võtsid, sest koolitajad olid heal tasemel ning suhtlemine mentorite ja teiste klubilastega andis rohkesti julgustust, kinnitust oma mõtetele ja kasulikke kontakte. Lisaks sellele said tänu klubiüritustele üle vaadatud nii mõnedki kohad, kuhu muidu poleks sattunud, näiteks kaks mentoritega seotud ettevõtet, AS Põltsamaa Felix ja OÜ Same.

Kahel klubiliikmel õnnestus kaaslastele ka võõrustajaks olla. Maikuu kohtumine toimus Õuna puhketalus, mida juhib Liilia Mandri, ja septembri kohtumine Palamusel Köstri söögitoas, mille peremeheks on Imre Tõekalju.

Koolitajad tasemel

Koolitajateks olid kuuel klubiõhtul Marju Unt Euromanagement Institute’ist, Elmo Puidet konsultatsioonifirmast BDA, Jüri Krusealle Eesti Maaülikoolist ka Andres Kuusik Tartu Ülikoolist ja Toivo Niiberg, keda tuntakse nii taimetarga kui ka psühholoogina. Marju Unt oli klubilaste ees lausa kahel korral, kõneldes ärilisest suhtlusest ja strateegiast, Elmo Puidet jagas soovitusi, kuidas väikeettevõtja, kellel töökohustusi seinast seina, oma aega peaks planeerima, Jüri Krusealle rääkis juhtimisest 21. sajandil ning Toivo Niiberg stressist ja toimetulekust. Eriti positiivse hinnangu pälvis Andres Kuusiku turundusteemaline loeng, mis kandis pealkirja “Kuidas panna kliendi silmad särama?”.

“Olen ka varem turundusalast koolitust saanud, aga see, mis mentorklubis pakuti, oli parim. Eelkõige võlus see just oma emotsionaalsusega,” ütles Vägarisse pärimuskultuuri puhkekeskust rajav Terje Paalits. “Koolitajad olid üldse mentorklubis heal tasemel ning tore oli ka teiste endasuguste alustavate ettevõtjatega suhelda. Meil tekkis tore õlatunne.”

“Mina ei saanud kahjuks kõigil klubiõhtutel kohal olla, ent nende teadmistega, mille sain, olen väga rahul,” ütles OÜ Imre Köök omanik ja juht Imre Tõekalju. “Sain rohkesti kasulikke mõtteid selle kohta, kuidas ettevõtet luua, kuidas leida üles potentsiaalsed kliendid, kuidas koostada neile sobivatest toodetest tooteportfell jne. Klubiõhtutel tekkinud kontaktidest mentorite ja teiste alustavate ettevõtjatega on tulevikus ka kindlasti palju kasu.”

OÜ Loov Energia juhatuse esimees Erika Aasa lisas, et tegelikult paneb igasugune koolitus ettevõtjal silma särama ning annab uut jõudu edasi minna.

Kasu sai ka mentor

Ehkki mentoritele oli klubis määratud rohkem andja roll, kinnitas Anti Orav, et sai mentoritööst ka ise kasu.

“Kui klubi käivitus, olin ise tegelikult alles ettevõtte palgalise juhi, mitte ettevõtja rollis,” ütles Anti Orav. “Klubisse tulnud inimesed, kes olid täis suurt tahtmist oma ideid teostada, äratasid minus tõelist imetlust. Nendega suhtlemine andis mullegi inspiratsiooni ja julgust ettevõtjaks hakata. Praegu olen tervelt kolme firma omanik või osanik.”

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultandi Enn Valguse sõnul on mentorklubi eesmärk toetada maakonnas tegutsevaid alustavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks. Klubi teine eesmärk on luua arendus- ja ettevõtluskeskuse juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on valmis püsivalt ja vabatahtlikult panustama oma teadmisi, oskusi ja kogemusi alustavate ettevõtete arendamisse.

Esimene alustavate ettevõtjate mentorklubi käivitati Jõgevamaal 2011. aastal, seejärel katsetati korra Jõgeva- ja Tartumaa ühise klubiga, mullu tegutses aga jälle Jõgevamaa oma klubi. Selle EASi poolt toetatud tegevus on nüüdseks lõppenud, ent seltskond peab plaani lähiajal omal käel kokku tulla, sest muidu hakataks omavahelisest suhtlemisest puudust tundma.

“2011. aasta mentorklubis osalenud veavad oma ettevõtteid edukalt praegugi. Loodame, et niisama edukad on tulevikus ka 2013. aasta klubilased,” ütles Enn Valgus. Tema sõnul on mentorklubi plaanis käivitada ka tänavu, sest peale on kasvanud uus seltskond alustavaid ettevõtjaid.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus