Meie omavalitsused on tabeli alumises pooles

Esmaspäeval siseministeeriumi kodulehel avaldatud kohalike omavalitsuste võimekusetabelist leiame enamiku Jõgeva maakonna haldusüksusi järjekordselt tabeli tagumisest otsast. Regionaalministri arvates sõltub omavalitsuste võimekus maakondade ajaloolisest identiteedist.

 

Tabeli koostamisel võeti arvesse kakskümmend üheksa erinevat näitajat, mille hulgas elanike arv, inimeste sissetulek ja näiteks ka töötuse määr. Jõgevamaa kolmeteistkümnest omavalitsusest kaheksa asuvad tabeli alumises pooles.

Siiski on hea meel tõdeda, et pea pooled omavalitsused on aastaga läbi teinud väikese tõusu. Perioodil 2007-2010 oli Puurmani vald tabeli keskpaigas, kuid viimase uuringu järgi on vald tõusnud lausa seitseteist kohta ülespoole. Vallavanem Rauno Kuus sellest tõusunumbrist suures vaimustuses ei ole ja tema arvates sellest edetabelist väga suurt tõde otsida ka ei tasu. “Eks sellised tabelid mingi pildi annavad, kuid ma leian, et selle järgi endale paremat elukohta valima hakata pole ka õige,” nentis ta. Veel rääkis Puurmani vallavanem, et tema arvates ei ela inimesed ka tabeli alumise osa omavalitsustes hirmus kehvasti. “Näiteks Kasepää vald, kes asub tõesti selle tabeli alumises osas, on Jõgevamaal ainukene, kellel pole laenu kaela võetud. Minu arust on äärmiselt tubli saavutus see, et siiamaani on ilma hakkama saadud,” kinnitas Kuus, kes tunnistas samas, et ka Puurmani vallal on laenukoorem üsna suur ning aasta-aastalt on elu veidi raskemaks läinud, mis paraku selles tabelis ei kajastu. Samas lisas Kuus, et tabelis esimesel kohal asuvas Rae vallas on samuti omad probleemid. “Seal ei ole näiteks lasteaiakohti, mida Puurmani vald saaks kohe pakkuda,” tõi vallavanem näite.

Regionaalminister Siim Kiisleri arvates puudub näiteks Jõgeva, Põlva ja Valga maakonnal ajalooline identiteet. Neis tekib killustatuseprobleem ning seetõttu on ka sealsed  omavalitsusüksused kehvemal järjel. Teada on, et Jõgevamaa on jagunenud kolmeks eraldi piirkonnaks ja suuremad tõmbekeskused on siinsetel elanikel pigem Tartu, Paide ja Viljandi. 

Jõgevamaa omavalitsused Eesti KOV-de võimekuse tabelis

                                    2011     2010     Muutus

Põltsamaa linn               21         27         +6

Jõgeva vald                    30         35         +5

Jõgeva linn                    37         33         -4

Palamuse vald               86         82         -4

Puurmani vald                101       118       +17

Mustvee linn                  119       112       -7

Torma vald                     122       126       +4

Põltsamaa vald               136       132       -4

Tabivere vald                  157       163       +6

Saare vald                     161       159       -2

Pala vald                       183       189       +6

Pajusi vald                     205       203       -2

Kasepää vald                 217       216       -1 

Allikas: Geomedia

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus