Meie jõed saavad korda

Üle Eesti on umbes 645 000 ha kuivendatud maid, millest Jõgevamaal on 54 500 ha, metsamaad on Eesti kuivendatud 684 000 ha ehk kokku on kuivendatud maid üle 1,3 miljoni hektari. See on varandus, millega peame hakkama saama. Meie käsutuses on ka riigi antud raha veejuhtmete hooldamiseks. Riigi toetatud eesvoole on 5630 kilomeetrit, sellest 481 kilomeetrit Jõgevamaal.

Juba 1999. aastal oli tollasel põllumajandusministeeriumi maaparandusbürool soomlastega ühisprojekt, kus tehti uuringuid Adavere poldril. Tekkis küsimus, et kui drenaažid on lahti ja eesvool kinni, siis ei saa vesi kuhugi minna. Kõigepealt tuli avada eesvool. Jõgevamaal on korda tehtud Umbusi, Laeva, Amme ja Kullavere jõgi. Projektid on tehtud Onga, Pedja ja Põltsamaa jõele.

Tänavu korda tehtud Umbusi jões loodetakse taastada kunagine vähirohkus. Samuti on Umbusi jõgi forellirikas,  mistõttu on tervendustööde näol tegemist väga tänuväärse ettevõtmisega.  Vooluveekogude korrastamisel on kõige tähtsam jälgida, et need säiliksid võimalikult looduslähedasel kujul.

Oma silmaga tehtud töid üle vaadates andsid asjaosalised ning samuti teadlased eile Umbusi jõe korrastustöödele kõrge hinnangu. 

2. detsember 2010

blog comments powered by Disqus