Meie Eesti 2018 – kasvuvisiooni arutelud maakondades

27. novembril toimuvad igas Eesti maakonnas visioonipäevad, kus ühiselt arutatakse, millisest Eestist me unistame kümmekonna aasta pärast ja kuidas see üheskoos teoks teha.

Aastal 2018 saab Eesti Vabariik saja aastaseks ja oleme Euroopa Liidu eesistujad. Seega, lisaks meile endile rahulolu pakkuvale Eesti tulevikule peame oma tugevustes inspireerima ja eeskuju näitama ka laiemale piirkonnale meie ümber – Põhjalast laiema Euroopani.

Kasvuvisioon 2018 tegemine on esmakordne ettevõtmine, milles seotakse eri eluvaldkonnad majanduse tuleviku võtmes tervikuks. Inspireeriva visioonini jõudmiseks peame kasutama meie kõigi ajupotentsiaali, energiat ja tahet. See on ka põhjus, miks visiooni ja selleni jõudmise teid järjest laiemas ringis arutatakse.

Me ei stardi tühjalt kohalt. Enam kui 300 mõtteerksat inimest on Arengufondi eestvedamisel aasta algusest peale koos mõelnud, maailma mõjusid ja tulevikutrende analüüsinud ning sihte seadnud. Nende tulevikunägemuses on Eesti ühelt poolt rahvusvaheline ja ambitsioonikas ning ettevõtlik ja uuendusmeelne. Teisalt aga unistatakse palju avatumast, sallivamast ja tasakaalukamast Eestist – sõbralikust ja turvalisest paigast elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks nii meile endile kui väljast tulijatele. Seega unistatakse ühteaegu nii maailmas edukast kui koduselt armsast riigist.

Praegu töötab kaheksa ekspertrühma ideedega meie tuleviku võtmeküsimustes – majanduspoliitikast kuni hariduse ja ühiskonna väärtussüsteemini. Ekspertgruppide töö pakub ainest maakondlikele visiooniaruteludele, mida korraldame koostöös Teeme Ära – Minu Eesti meeskonna, kohalike organisatsioonide ja eestvedajatega.

Maakonnafoorumite eesmärgiks on leida ühiselt lahendusi nii üle-eestilistes küsimustes kui ka piirkondlike omapärade väljaarendamiseks. Eesti tugevuste, majanduslike ambitsioonide ja positsiooni väljamängimiseks rahvusvahelisel areenil vajame üle-eestilist koostööd.

Kohapealsete eestvedajate poolt kutsutakse kokku ärksad inimesed kogu piirkonnast – noored, haritlased, ettevõtjad, poliitikud, omavalitsuste esindajad ja teised. Lisainfot saab: www.kasvuvisioon2018.ee.

Mis saab mõttetöö tulemusest edasi? Maakondade visioonipäeva järel viiakse tulevikuteemad noortefoorumile “Eesti tegijad 2018.” Aastane visioonitöö võetakse kokku detsembrikuisel Eesti tuleviku foorumil, misjärel ühiselt loodud visioon ka paberile jäädvustatakse.

Visioonitöö suurim väärtus on kindlasti sellesse kaasatud inimesed ja nende Eesti tulevikku puudutavate mõttemudelite ühtlustumine. Kõik kaasalöönud saavad ammutatud ideid kasutada igapäevatöös ja jagada mõtteid kolleegidega. Loodetavasti annavad tulemused ainest ka kevadiseks valimisdebatiks.

Soovin kõigile säravat mõttelendu ja edasiviivaid arutelusid!

i

OTT PÄRNA, arengufondi juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus