Mehed vajavad kaitset iseenda eest, naised pealesurutud rollide eest

Elus muidugi kõik nii selge ja lihtne ei ole, nagu pealkirjas postuleeritud. Elus on kõik mitmeid kordi keerulisem ja mitmekihilisem. Nõustajate sõnul on näiteks meestel kriise, sh ka raseduskriise, palju rohkem, kui arvata oskame. Naistel on töö- ja koduelu koormus suurem, kui tunnistada tahame. Mehed kipuvad pere toitja stressi kandma ka siis, kui palk ja võimed naise omadele all jäävad. Naised ei taju end suhtes võrdse partnerina jne.

Toetust vajavad nii mehed kui naised koos ja eraldi. Kuidas oleks kõige targem peresid toetada? Kuidas leida ja julgeda küsida abi? Kuidas saaks tagada koolituste ja nõustamise järjepidevuse võimalikult kodu lähedal?  Kas kompetentsikeskustest maakonnakeskustes oleks abi?

Iga teine pere meie riigis kipub lagunema. Seda on ohtlikult palju.

Perekeskus Sina ja Mina ühes SA-ga Väärtustades elu viisid möödunud  aasta jooksul koostöös sotsiaalministeeriumi, haigekassa  ja kohalike omavalitsuste spetsialistidega Lääne-Viru, Viljandi ja Harju maakonnas läbi riskigrupiperedele suunatud toetusprogrammi, mille raames pakuti  eri tsüklitena Gordoni perekooli metoodikale toetuvat lastevanemate koolitust ja  Eestis veel vähe tuntud  PREP-paarisuhtekoolituse metoodikale toetuvat koolitust, ka internetinõustamist, sealhulgas raseduskriisi nõustamist.

PREP-paarisuhtekoolitus on Eestis uudne täiskasvanute täiendkoolituse vorm, mis aitab inimestel, kes elavad koos või alles kavandavad kokku kolida, teadvustada läheduse hoidmise ja taastekitamise tähtsust.  

Projekti nimi “Töö- ja pereelu edukas ühildamine tööturul püsimiseks ja tagasi tööturule suundumiseks koostöös kohalike omavalitsuste spetsialistidega” peidab endas lihtsat tõde —  õnnelik ja  rahuldust pakkuv pereelu toetab ka  meie tööd ja karjääri.

Pika nimega projekti eesmärk oli aidata inimestel paremini mõista töö- ja pereelu seoseid ning parandada oma võimalusi taas tööle saada või muuta oma seniseid, harjumuspäraseid  vaateid elule.

Aasta jooksul korraldatud koolitusprogrammidele põhinevates tugigruppides osales üle 600 inimese,  raseduskriisi nõustamist sai sama palju inimesi. Lisaks kogunes arvestatav hulk pöördumisi internetinõustamisse. Projekti ühe algataja ja eestvedaja, SA Väärtustades Elu esindaja Kaia Kapsta sõnul toetati projekti käigus kokku enam kui 2000 inimest.

“Euroopa Sotsiaalfondi toetusel läbi viidud pilootprojekt oli suunatud eelkõige nendele peredele, kus üks või mitu vanemat on töötuks jäänud või jäämas,” selgitas projekti juhtpartneri, Perekeskuse Sina ja Mina tegevjuht ja juhatuse esimees Ly Kasvandik. Nii projekti juhid kui ka koordinaatorid maakondades tõdesid, et samasugust tuge vajab pea iga teine pere Eestis.

Meie, mehed ja naised, elame koos, loome pere ja kasvatame lapsi, surume maha pettumusi, püüame vältida mureküsimusi ja igatseme oma ellu õnnetunnet, stabiilsust ja heaolu, ega suuda leppida mõttega kriisist ja  ebastabiilsusest. Ometi on kriisid terve organismi ja täisväärtusliku elu tunnused, mis vabastavad, õpetavad ja teevad targemaks. Kriis on võimalus, kriis on arengu eeldus.

Lahendamatuid olukordi ei ole. Ületatud kriisid  on hindamatu pagas meie endi lastele. Mõistkem, et on täiesti normaalne tahta abi ja küsida õpetust.  

Uute ja toimunud toetusprogrammidega saate tutvuda aadressil www.sinamina.ee ja www.rasedus.ee

i

EEVA KUMBERG

blog comments powered by Disqus