Meestelaul on üle kõige

Jõgeva meeskoor Mehis näitas oma möödunud laupäeval Jõgeva kultuurikeskuses toimunud juubelikontserdil head lauluvormi. Neljakümneaastaseks saanud kooris laulab praegu 23 meest.


Meeskoor Mehis sündis mitme varem Laiuse meeskooris laulmas käinud Jõgeva mehe initsiatiivil. Nad leidsid, et Laiuse vahet sõitmise asemel tuleks ikka oma koor käima tõmmata. Kõige suurema töö tegid selleks toona ära Heino Ilves ja Kalju Anton. Esimene proov toimus Jõgeva teedevalitsuse saalis 19. jaanuaril 1976 ja sellest võttis osa 19 meest. Koori juhatamise võttis enda peale muusikaõpetaja Kaarel Tetsmann.

Esialgu tegutseski koor teedevalitsuse ruumides ja ka dirigendi palga maksis selle asutuse ametiühing. Samas saadi mitmeks suuremaks ettevõtmiseks, näiteks esimeste esinemisrõivaste soetamiseks, raha rajooni täitevkomiteest. Hilisematel aegadel on koor proove teinud Jõgeva muusikakoolis ning rahalist tuge saanud Jõgeva linna- ja vallavalitsuselt.

Kogu meeskoori nelja aastakümne pikkust ajalugu pole napil lehepinnal võimalik ära jutustada. Piirdun sellega, et Mehise mehed on osalenud kõigil nende tegutsemisajal toimunud laulupidudel, esinenud maakondlikel ja kohalikel rahvakultuurisündmustel, kaasa löönud Eesti Meestelaulu Seltsi ettevõtmistes, pannud end proovile võistulaulmistel, teinud kontserdimatku Eestist väljapoole jne. Ning mis kõige olulisem: Mehis on pakkunud oma liikmetele võimaluse veeta nn kvaliteetaega mõnusas meesteseltskonnas ning hoidnud alal meestelaulu traditsiooni Jõgeval.

Juubilarkoori esituses kõlas kontserdil kümmekond laulu, esimesena neist Gustav Ernesaksa “Mai tuli”. Just selle laulu sai vastne meeskoor nelikümmend aastat tagasi kõigepealt selgeks.

Mehist olid juubeli puhul tervitama tulnud hea koostööpartner Jõgeva kammerkoor ning kolm sõpruskoori — Elva meeskoor ning Kuuste ja Lähte naiskoor. Kontserdi lõpus kandis neljast kollektiivist moodustatud ühendkoor ette Alo Mattiiseni “Sind surmani”. See oli ilus kummardus Jõgevalt pärit isamaalaulikule tema 55. sünniaastapäeva eel.

Mehise praegune peadirigent Merike Katt on selle kooriga töötanud juba kolmkümmend aastat. Algul oli ta Kaarel Tetsmanni kõrval abidirigent, 1995. aastal vahetasid aga Kaarel ja Merike rollid. Enne juubelikontserti tegid dirigent ja lauljad ära suure töö ning tulemusega jäid rahule nii kuulajad kui ka dirigent.

Kobe “neli”

“Tänase etteaste eest panen meestele kobeda “nelja”,” ütles Merike Katt. “Päris ilusaid hetki oli. Nii et nuriseda oleks küll patt.”

Mehise mehed on öelnud, et nende dirigent on elegantse ja täpse käelöögiga. Merike Katt omalt poolt sõnas, et diplom üksi ei tee kedagi dirigendiks, vaid selleks saadakse ikka kooriga töötades. Ning et tema on koos Mehise meestega väga palju õppida ja areneda saanud.

“Kui ma kolmkümmend aastat tagasi pooljuhuslikult selle koori ette sattusin, siis ei osanud ma küll ette kujutada, et meie koostöö nii pikaks kujuneb. Ma olen ainus oma kursuselt, kellel tema esimene koor veel alles on,” ütles Merike Katt. “Paljud on küsinud, kuidas ma suudan sellises meestekarjas vastu pidada. Just nii küsitaksegi, nagu oleks tegemist hundikarjaga. Vastan, et kui ulumiseks läheb, siis ulun kaasa. Kodusedki teavad hästi, millises seltskonnas ma kolmapäeva õhtuti viibin, ja on sellega täitsa rahul.”

Mehise sünni juures olnutest on endiselt koori ridades kolm meest: Heino Ilves (tema on kogu koori eksisteerimisaja kandnud ka presidendi kohustusi), Eino Vähk ja Jaan Ots.

“Mina olen seitsmendast klassist peale väiksemate vaheaegadega koorides laulnud,” sõnas Jaan Ots. “Et häälega hakkab probleeme tekkima, olen mitu korda mõelnud, et aeg oleks laulmisega hüvasti jätta, ent ikka on tulemas kas laulupidu, koori juubel või muu tähtis üritus, mis innustab jätkama. Eriti suve lõpus, kui pikem laulupaus olnud, hakkan koorist nii suurt puudust tundma, et sügise saabudes lähen rõõmuga proovile.”

Koorilaul liidab

Jõgeva maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik on Mehises laulnud 22 aastat ning 14 aastat kuulunud koori juhatusse.

“1994. aasta laulupeol osalesin Jõgeva noortekoori ridades. Meeskoor Mehis tegi meie ühises ööbimiskohas väikestviisi proovi. Astusin nende majutusruumi uksest sisse ja ütlesin, et tulen sügisest meeskoori laulma. Pidasin sõna ja pole meeskoori minekut kunagi kahetsenud. Koori proovis, mõnusas seltskonnas ja lahedate naljade saatel lähevad argimured meelest ära,” ütles Heiki Sildnik. “Olen laulnud ka kammerkooris ja mänginud puhkpilliorkestris, aga meestelaul on üle kõige. Ka mu abikaasale meeldib, et laulan just meeskooris. Me laulsime end veerand sajandit tagasi vabaks ning koorilaul liidab paljusid eestlasi ka praegu.”

Meeskoori Mehis käis juubeli puhul õnnitlemas ka Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees Arvi Karotam. Ta tänas Mehist Jõgevamaal meestelaulu traditsiooni alal hoidmise eest ning kiitis meeste lauluvormi. Heino Ilvese kohta ütles ta aga, et too on praegu kõige pikema staažiga meeskoori president Eestis ning et tal on suured teened selles, et koor nii kaua püsinud on.

“Meestelaulul pole praegu Eestis kõige paremad ajad: meeskoorilauljate arv on pidevalt vähenenud,” ütles Arvi Karotam. “Samas on poistekooride arv viimasel ajal tõusnud. Tuleva-aastasele noorte laulupeole kandideerib 114 poistekoori. Möödunud sügisel algatasime poiste ja noormeeste koorilaulu juurde toomiseks projekti “Ärkamisaeg” ning selle raames on kuus uut koori juba loodud. On lootust, et tänavu sügisel taasasutatakse ka Jõgevamaa noorte meeskoor.”

Nii meeskoori, selle dirigenti kui ka presidenti tunnustati juubeli puhul mitme instantsi au- ja tänukirjadega. Ka meeskoor ise jagas tänukirju oma toetajatele ja koostööpartneritele. Jõgeva linnavalitsus pidas aga meeskoori meeles ka kolmesajaeurose tšekiga. Mille peale see summa kulutatakse, otsustab koor ise. Kõige rohkem vajaks koor juurde noori lauljaid. Aga neid raha eest ei osta.

Jõgeva meeskoor Mehis

* Asutati 19. jaanuaril 1976

* Koor tegutses esialgu Jõgeva teede remondi- ja ehitusvalitsuse ruumides ja toetusel, hiljem on koori tegevust toetanud Jõgeva linna- ja vallavalitsus

* 1999. aastast on koor kantud juriidilise isikuna mittetulundusühingute registrisse

* Mehis on üks Eesti Meestelaulu Seltsi asutajaliikmetest

* Koori on aja jooksul pea- või abidirigendina juhatanud Kaarel Tetsmann, Reet Noorkõiv, Merike Katt ja Margus Kask

* 40 aasta jooksul on koorist läbi käinud 114 meest ja repertuaaris on olnud üle 280 laulu

* Praegu on kooris 23 meest, kelle keskmine vanus on 66 aastat (noorim laulja on 34 ja vanim 85 aastane)

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus