Meeste eluiga on lühem

 Mehed surevad ligi neli korda sagedamini vigastuste ja mürgistuste kätte kui naised ning ka tapmistest ja suitsiididest tulenevaid surmajuhtumeid on meeste hulgas tunduvalt rohkem. 2002. aastal võttis endalt elu 47 meest ja 9 naist 100 000 elaniku kohta. Kõige kõrgema suitsiidiriskiga on 35-64-aastased mehed, seevastu naistel tõuseb suitsiidirisk alates 65. aastast, jäädes meeste omast siiski tunduvalt madalamaks. Kuna mehed surevad nooremalt kui naised, siis tähendab see naistele üksildast vanaduspõlve ja kõrgemat vaesusriski.
    Enamasti hindavad naised oma tervist halvemaks kui mehed, kuigi naiste tervislikumad eluviisid ja madalamad suremuse näitajad osutavad vastupidisele tendentsile. Naised pöörduvad tihemini arstide poole, mehed eelistavad aga oma tervisemuredega ise hakkama saada. Meeste tervisekäitumine on naistega võrreldes halvem: nad toituvad halvemini, tarbivad rohkem alkoholi ja suitsetavad enam.

 Sotsiaalministeerium

blog comments powered by Disqus