Meest sõnast, härga sarvist

Ligipääsetavuse nõuded on kehtestatud Ehitusseaduses ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a määruses nr 14 ?Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes?.

Jõgeva maavanem Aivar Kokk juhtis juunikuus Palamusel Jõgevamaa puuetega inimeste perepäeva “Võrdsed võimalused?. Seal rääkis ta ka ligipääsetavuse tagamise vajadusest puuetega inimestele üldkasutatavate hoonete ehitamisel ja renoveerimisel. Samas lubas maavanem võimaldada erivajadustega inimestele ligipääsu maavalitsuse juures tänavu kevadel avatud üldkasutatavatele tualettidele.

Lubadus sai teoks septembrikuu alguses. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja liikumispuudega liige käis kaldteed ratastooliga testimas: see vastab nõuetele ja tagab vajaliku ligipääsu.

Suured tänud maavanemale hr Aivar Kokale kaldtee paigaldamise eest igapäevaelus hädavajalikule hoonele.

Luule Palmiste,
Jõgevamaa Puuetega inimeste Koja esimees

blog comments powered by Disqus