Meenutusi möödunud aja koolist

Kooliharidust on Palamusel antud juba 320 aastat. Sellele on pühendatud ka näitus, mis räägib ühest olulisest ajajärgust kooliloos ? aastatest 1919-1940.

Kõige varasemad fotod, mida näitusel vaadata saab, on pärit aastast 1919. Just sellel aastal võttis Asutav Kogu vastu otsuse, millega muudeti neljaklassiline algkool sunduslikuks. Enne seda pidid lapsed kohustuslikus korras käima koolis kolm aastat.

Need, kel ka pärast nelja kooliaastat õppimislusti ja aega jagus, said 1919. aasta otsusega võimaluse läbida veel kaks klassi. Kuue klassi lõpetajaid ehk kõrgema algkooli läbijaid oli aga 1920. aastatel vähe ? lapsi vajati talutööl. Aastast 1930 muutusid kohustuslikuks kõik kuus klassi.

Õppetöö kahes hoones

1919. aastal ei mahtunud kõik kooliõpilased enam kihelkonnakooli majja ära. Polnud muud võimalust, kui koolipere kaheks jagada ning otsida lisahoone. Selleks hooneks, kus hakkasid käima vanemad klassid, sai algul Prossa mõisakool. Aastal 1920 kohandati sobilikuks Palamuse vana kõrtsimaja.

Kahes eraldi hoones õpiti üsna kaua, alles aastal 1938 koliti kokku koolimajaks ümber ehitatud kõrtsihoonesse.

Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumis avatud näitus annab põgusa ülevaate kogu algkooli  perioodist, üleval on lisaks fotojäädvustustele õpilaste nimekirjad ja tunniplaanid.

Saab tuttavaid nimesid otsida

“Algul oli plaanis tutvustada ka tolleaegsete õpilaste klassivälist tegevust, kuid see materjal ei mahtunud siia saali kahjuks ära,” rääkis kihelkonnakoolimuuseumi teadur Tiina Kivits, kelle sõnul on näitus mõeldud eelkõige kohalikele inimestele, kes saavad piltidelt ning õpilaste nimekirjadest oma sugulasi-tuttavaid otsida.

“Me saame fotodest ka koopiaid teha ning inimestele kaasa anda,” lubas ta.

Näitus on vaid üks Palamuse kooli 320. aastapäeva tähistamise üritustest. 14. septembril on kõik huvilised oodatud kihelkonnakoolimuuseumi ettekandeid kuulama. Näiteks räägib Andres Jaeger oma isast Aleksander Jaegerist, kes oli Palamuse kooli juhataja aastatel 1917 kuni 1939. Teise ettekande teeb Forseliuse Seltsi tegevesimees Madis Linnamägi. KATeatri esituses saab näha Tuglase-ainelist lavastust ?Poeet ja idioot?.

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus