Meeldetuletus seenelistele ja marjulistele

Juba enne seenele või marjule minekut peavad inimesed selleks hoolikalt valmistuma. Selga tuleb panna soojad ja veekindlad riided. Taskusse peaks pistma tikud ja noa. Võimalusel tuleks igal marjulisel ja seenelisel kodust lahkuda kompassi ja kaardiga.

Kindlasti ei tohi unustada kaasa võtmast natuke söögi- ja joogipoolist. Metsa minnes tuleb meelde jätta koht, kuhu jäeti liiklusvahend, ning koht, kust metsa siseneti. Tähele tuleks panna ka teele jäävaid teenäitajaid, nagu elektriliinid, sihid, rööpad ja kraavid.

Eksinu ei tohiks paanikasse sattuda

Siinkohal mõningad kasulikud nõuanded, kuidas metsas eksinu peaks käituma. Esiteks ei tohi kindlasti paanikasse sattuda. Mobiiliomanikud saavad levipiirkonnas viibides lasta oma asukohta kindlaks teha, helistades numbrile 112.

Põhiprobleem eksinute otsimisel peitub selles, et otsijatel pole eriti juhtnööre, millele toetuda. Kuid näitamaks otsijatele õiget liikumissuunda, on eksinul oluline endast võimalikult palju märke maha jätta. Näiteks tuleks murda oksi, teha noaga puudele tähiseid, panna okste külge paberit või riidetükke, tõmmata teele jooni jne.

Saades teate kadunud inimesest, sõidab kõigepealt väljakutse peale kohale politseipatrull ja kohalik konstaabel, kes hindavad olukorda ning otsustavad edasise tegutsemise. Vajadusel käivitatakse täieulatuslik otsimisoperatsioon, milles osalevad nii politseinikud, kaitseliitlased, ajateenijad kui ka vabatahtlikud. Kui vaja, kaasatakse otsingutele politseikoerad.

Lõkkesuits paistab kaugele

Siinkohal üks meeldetuletus ka vabatahtlikele. Abistamise soovi korral tuleb kindlasti ühendust võtta politseiga. See annab võimaluse otsingute paremaks organiseerimiseks ja aitab vältida olukorda, et otsijad jätavad metsa eksitavaid jälgi või kaovad ise ära.

Et tihtipeale kasutatakse otsinguoperatsioonides ka helikopterit, tuleks eksinud inimesel võimalusel teha lõke, mille suitsu on näha kaugele. Lõkkeaseme järgi saavad ka maismaaotsijad teada, et inimene on sealkandis viibinud. Samuti on lõke hästi nähtav pimedas.

Kuuldes kopteri häält, tuleks minna lagedamale alale, kus inimest on kergem märgata. Signaale kuuldes või rakette nähes tuleb liikumissuund seada nende suunas, kuna rakette ja signaale lastakse alati terve otsinguoperatsiooni ajal ühest ja samast kohast. Teele jõudes tuleb kindlasti mööda seda edasi kõndida, kuna ühel hetkel viib see ikka asulasse või mõne majani. Inimeste juurde jõudes tuleb teavitada sellest kohe nii omakseid kui politseid.

Erinevaid nõuandeid on küll palju, kuid nende järgimine võib päästa teie elu. Soovin kõikidele marjulistele ja seenelistele ohutut metsaskäimist.

PEETER KIURU,
Jõgeva konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus