Meeldetuletus pensionide, toetuste, hüvitiste väljamaksuviisi valimiseks

Alates tuleva aasta 1. veebruarist muutuvad  pensionide, toetuste, hüvitiste väljamaksmise võimalused – enam ei ole võimalik pensione, toetusi ja hüvitisi kätte saada postkontorist.

Novembris saatis Sotsiaalkindlustusamet kõikidele Eesti Posti vahendusel pensionide, toetuste ja hüvitiste saajatele välja kirjad, paludes täita kirjale lisatud avalduse vorm ja saata see postiga tagasi hiljemalt 15. detsembriks elukohajärgsele pensioniametile.

Kui inimene, kellele seni on pensioni, toetust, hüvitist välja makstud posti kaudu, mingil põhjusel ei ole edastanud oma avaldust uue väljamaksuviisi valimiseks 15. detsembriks 2008, siis tuleb see avaldus nüüd esitada kiiremas korras.

Muidu puudub sotsiaalkindlustusametil info, missuguse raha kättesaamise viisi on inimene valinud ning seetõttu ei ole meil võimalik pensioni, toetust, hüvitist õigeaegselt välja maksta.

Juhime veelkord tähelepanu sellele, et alates 2009. aasta 1. veebruarist on võimalused pensioni, toetuse, hüvitise raha kättesaamiseks järgmised:

– raha kantakse panka riigi kulul isiku enda arveldusarvele või teise isiku arveldusarvele;

– raha tuuakse Eesti Posti vahendusel koju, kojukande teenuse eest tuleb inimesel endal tasuda. 2009. aastal on teenuse hinnaks 60 kr väljamakse eest.

Erandjuhtudel tasub kojukandeteenuse eest riik, seda juhul, kui on tegemist sügava puudega töövõimetuspensionäriga või  vanaduspensioniealise isikuga. Kuid riik tasub kojukande nende eest vaid sellisel juhul, kui neil inimestel on liikumistakistus või nad elavad hajaasustusalal, st asulatest ja bussi- või rongiliiklusteedest kaugel ning neil on seetõttu pangateenus raskesti kättesaadav.

Täiendava info saamiseks palume inimestel pöörduda elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse või helistada infotelefonil 16106. Infotelefoni tööaeg on tööpäeviti 9.00-17.00. Pensioniametite klienditeenindused on avatud tööpäeviti 8.30-16.30.

ELVE TONTS, Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus