Meediateenuste seadus tuleb teha euroopalikuks

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas saata valitsuse algatatud meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE) täiskokku esimesele lugemisele 23. jaanuaril ja esimene lugemine lõpetada.

Eelnevalt jätkab komisjon eelnõu käsitlemist ka oma esmaspäeva, 21. jaanuari istungil, kui on kavas kohtuda Eesti Ringhäälingute Liidu, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Eesti Rahvusringhäälingu esindajatega.

Mitmed ELi raportid on toonud välja asjaolu, et Eesti on ainuke Euroopa Liidu liikmesriik, kus meediateenuste korraldamiseks ja järelevalveks ei ole eraldiseisvat struktuuri.

Meediapoliitika kujundamine, sellega seotud seadusloome, tegevuslubade andmine ning järelevalve on praegu kõik ühe asutuse – kultuuriministeeriumi käes, mis ei vasta Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu põhimõtetele.

Seaduse muutmise peamine eesmärk on luua õiguslik regulatsioon ja halduslik korraldus, mis vastaks Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu põhimõttele ning millega luuakse meediateenuste sõltumatu regulaatorasutus.

Eelnõu kohaselt on kavas anda meediateenuste reguleerimise ja järelevalvefunktsioonid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevale Tehnilise Järelevalve Ametile, kelle ülesandeks oleks meediateenuste tegevuslubade konkursile esitatud taotluste hindamine, lubade väljaandmine, tellitavate teenuste registreerimine, järelevalve seaduse nõuete ja loa tingimuste täitmise üle ning riikliku sunni kohaldamine.

Lisaks peaks amet tegelema ka seaduse kohaldamise ja valdkonna arengute hindamiseks vajaliku info kogumise ja analüüsimisega; juhiste ja soovituste andmisega õigusaktides seatud nõuete kohaldamiseks; raportite esitamisega direktiivi täimist kontrollivale Euroopa Komisjonile jms.

i

URMAS KLAAS, riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus