Me hoiame ühte ja läheme läbi elu

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja asutamise ajaks loetakse ametlikult 5. oktoobrit 2000. Praeguseks välja kujunenud mittetulundusühinguna tegutsev Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda ühendab endas kaheksat ühingut ja ühte seltsingut (kõige värskem on hiljuti loodud reuma- ja radikuliidihaigete ühing, esimees Airi Kalm). Endistviisi on koja eesmärgiks koostöö tegemine puuetega inimeste valdkonnaga seotud erinevate ühenduste, organite ja organisatsioonidega, kogu sellealase tegevuse koordineerimine, puuetega inimeste, nende pereliikmete ja hooldajate sotsiaalne nõustamine, koja ja ühingute aktiivsemate liikmete koolitamine jne.

Uutes ruumides ja uue koduleheküljega

Alates möödunud aasta detsembrikuust asuvad Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ruumid Jõgeval Ristiku tn 3 ? varasema asukohaga võrreldes sama maja ülakorrusel. Sealsamas on võimalik saada ka arvutiõpet, mida varem jagas Ragnar Lust haiglamajas Piiri tänaval. Kuigi liikumispuudega inimestel on praegustesse ruumidesse mõneti raskem pääseda kui varem, on uutel ruumidel endistega võrreldes siiski mitu eelist. Ruumi on rohkem ja arvutiõpet on võimalik saada nüüd kesklinnas. Kui tulevikus peaks õnnestuma saada projektirahasid ka lifti paigaldamiseks, peaksid neisse ruumidesse paremini pääsema ka ratastooliinimesed.

Kuigi koda töötab projektipõhiselt, oleks siinne elu ja tegevus koostööpartneriteta ja heade abilisteta mõeldamatu. Tänulikud ollakse Jõgeva maavalitsusele, kes on andnud kasutada kaks arvutit ja võrgu välja ehitada aidanud ning Jõgeva linnavalitsusele, kes on koda toetanud rahaliselt ning eraldanud ühe arvuti. Jõgevamaa Omavalitsuste Liit aitab osaliselt tasuda halduskulusid. Möödunud aastal toetas koja korraldatud üritusi ja tegemisi kokku 11 omavalitsust.

Alates 31. märtsist on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojal oma interneti kodulehekülg (www.jogevapik.ee), mille aitas koostada Raul Orav. Sellel saab tutvuda organisatsiooni, tegevuskalendri, teenuste, koostööpartneritega jne. Ühtlasi on sellel näha ka koja logo ning lahti seletatud tunnuslause. Tunnuslauses “Me hoiame ühte ja läheme läbi elu” on esindatud kaks suunda: iseendaga toimetulek ja liikumine-tegutsemine, et luua ja arendada oma olemasolu ning seeläbi parandada elukvaliteeti ja ümbritsevat. Kaunilt kujundatud ovaalsel logol on üks puuduv sektor, mis näitab, mida puuetega inimestele pole looduse poolt antud või mis elatud elu vältel on ära võetud. “Selle puuduva osa täidavad Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kotta ühinenud oma arengu, õppimise ja tööga, koos tunnuslauses nimetatuga püüame terviklikkuse poole,” on seletuses kirjas. Selle kõige nimel tahabki koda nii igapäevategemisi kui ka plaane seada.

Rahvast käib palju

Koja juhatuse esimehe Luule Palmiste sõnul on nende juures hakanud viimastel kuudel käima väga palju rahvast. Eriti rahvarohke on olnud arvutiõpetuse tuba, kus on ka interneti kasutamise võimalus. Ilmselt on õpetust saada soovijaid varasemast enam just uue asukoha tõttu, sest linna äärde haiglaruumidesse käia oli enamikul kindlasti praegusest tülikam.

Õpetust jagab endistviisi Ragnar Lust, kes töötab neljal päeval nädalas esmaspäevast neljapäevani kella 10 – 16. Soovijatega lepitakse omavahel kokku päevad ja kellaajad. Õpetus on ette nähtud nii pensionäridele kui ka puuetega inimestele ja maksta neil selle eest ei tule. Ühte arvutisse on paigaldatud ka spetsiaalselt pimedatele mõeldud programm.

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10 – 15 on ette nähtud sotsiaalne nõustamine. “Kui ka teistel päevadel tullakse, siis kedagi ära ei saada,” kinnitab Luule Palmiste. Arvestuste järgi on selle aasta esimeses kvartalis tulnud nõustada kokku 107 korral. “Väga oleks vaja juristi, kes kasvõi kord kuus nõu annaks, aga see on väga kallis,” leiab koja juhatuse esimees. Koja internetipunktis on esimeses kvartalis aga kirjas 154 külastust.

Tänavu on käinud juba ka mitmeid külalisi. On kohtutud mitmete puudeliitude nagu Eesti Autismiliidu, Eesti Pimekurtide Liidu ning viimati Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu esindajatega, kes on käinud kohapeal oma tegevust tutvustamas.

Pidevalt kestavad koja ruumides iga kuu ka mitmesugused koolitused ühingute esimeestele ja juhatusele, millele lisandub kord kvartalis ka koolituspäev. Üleeile käis uuendusi puuetega inimeste tööhõives valgustamas Terje Teder maakonna tööhõiveametist, kelle ülesandeks ongi vastavate probleemidega tegelemine. Lisaks kõigele korraldatakse kaks korda aastas koostöös mõne omavalitsusega puuetega inimestele mõeldud teabepäevi erinevates paikades, kus koja tegevust, uusi seadusi jms tutvustatakse ning soovijatele ka individuaalset nõu antakse. Homme on selline päev Pajusi rahvamajas.

Tegevusrohked päevad

Lisaks erinevate ühingute korraldatud teabepäevadele ja muudele ettevõtmistele on eeloleval kevadel ja suvel oodata ka mitmeid suuremaid ühisettevõtmisi. Kolmandat aastat järjest peetakse tänavu puuetega inimeste perepäeva.

Seekord tullakse 11. juunil kokku Vaiatusse. 12. juunil osaletakse juhatuse liikme Laile Suka eestvedamisel Viljandis puuetega inimeste üle-eestilisel kultuurifestivalil, mida toetab ka kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ja Jõgeva linnavalitsus.

Maavalitsuse ja koja koostöös (projektijuht Aime Meltsas) on plaanitud 20. – 24. juulini Voore külalistemajas pidada kuue maakonna noorte fantaasia suvelaagrit, mille mõte on eelkõige ärgitada elust kõrvale jäänud noori tegutsema.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus