Mati Kepp kandideerib Jõgeva abilinnapeaks

Neljapäeval 16. veebruaril toimuval Jõgeva linnavolikogu istungil valitakse Jõgeva uueks abilinnapeaks tõenäoliselt Mati Kepp.


Mati Kepp ütles, et ettepaneku kandideerida Jõgeva abilinnapeaks tegi talle linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. “Kahtlemata ootab ees väga keeruline aeg, lahendamist ootavaid küsimusi on palju. Kandideerimiseks nõusoleku andmisel oli oluliseks kaalukeeleks minu senine kümne aasta pikkune kogemus omavalitsusjuhina ning lisaks olen ka kolm aastat volikogus komisjone juhtinud. Valdkonnad, millega tegeleda tuleb, on tuttavad. Motiveerivaks oli loomulikult ka koalitsioonierakondade esindajate koosolek, kus minu kandidatuuri toetati,” lisas ta.

Kepp märkis, et tema võimalik uus ametikoht hõlmab linnamajanduse ja arengu juhtimist. “Enne põhjalike plaanide, fookuste seadmist ja võimalike muudatuste tegemist on vajalik linnamajanduse hetkeolukorraga tõsiselt tutvuda. Selles osas saan esmase info juba esimeselt volikogu koosolekult. Saan öelda, et ühe teemana tuleb volikogus arutusele linna soojusmajanduse arengukava projekti eelnõu menetlemise otsustamine. Lõpetamata on raudtee ümbruse ala korrastamine, sellega tuleb edasi minna. Olulise teemana tuleb kohe hakata tegelema kogu linnavara haldamise ja juhtimise küsimustega.”

Võimalik abilinnapea kandidaat on esialgset infot kogunud kohtudes praeguse abilinnapea Asso Nettaniga, linnavalitsuse liikmete ja volikogu liikmetega, arutelud on veel ees paljude teiste seotud valdkondade inimestega.

Mati Kepp on varem töötanud majandijuhina, Jõgeva abimaavanemana, põllumajandusettevõtjana, Torma vallavanemana ja Mustvee linnapeana. Samuti on ta olnud riigikogu liige.

Senine abilinnapea Asso Nettan teatas, et lahkub ametist tervislikel põhjustel.

Jõgeva linnavolikogus opositsioonis oleva Keskerakonna fraktsiooni aseesimees, endine linnapea Aare Olgo ütles, et volikogu istungi päevakorda teades omavad nad infot uue abilinnapea valimisest ja Mati Kepi kandideerimist sellele ametikohale. “Fraktsiooni otsuse hääletamise osas kujundame, kui oleme ära kuulanud tema seisukohad Jõgeva linna edasise arendamise kohta.”

Olgo teab abilinnapea kandidaati kui kogenud ja võimekat omavalitsusjuhti. “Loodan, et tema eestvedamisel saavad tehtud mitmedki tööd, mis praeguse koalitsiooni senise abilinnapea ajal jäänud piisava tähelepanuta või lihtsalt tegemata. Olles ka ise olnud majandusvaldkonna abilinnapea, saan öelda, et tööd jätkub piisavalt, tarvis on analüüsivat mõtlemisvõimet, järjekindlust ja tugevat töötahet. Kindlasti saab olukord Jõgeva linnavalitsuses Mati Kepi tulekuga minna vaid paremaks. Loodan, et Asso Nettan leiab endale sobivad võimalused väljaspool poliitikat ja omavalitsustööd. Soovin talle otsingutes edu.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus