Masust kasu ka

Puurmani koolilapsed võivad rõõmustada — masu lõi ehitamishinnad alla, tänu sellele saab lisaks mõisahoone kordategemisele Norra abiraha toel võimalikuks ka tööõpetuseklasside rajamine vanasse tõllakuuri. Endise tõllakuuri esimesele korrusele tulevad ruumid poiste õpeta­miseks ja katusealuse korruse saavad enda kasutusse tüdru­kud. Kui kõik korras, võib neid ruume tarvitada ka vallarahvas oma huvitegevuseks. Näiteks saab siia koha puutöö-, õmblus- ning käsi­tööring.

Et raha veel üle jäi, on käsil mõisahoone ümbruse vertikaalplaneering. Selle töö raames eemaldatakse maja ümbert liigne pinnas, rajatakse sadevee kogumiseks trassid ja paigaldatakse mõisakivisillutis. Kõik see aitab hoone vundamenti paremini säilitada ja hoiab sadeveed majast eemal. Ja loomulikult saab lossiplats nii parema väljanägemise.

Detsembri algul hakkas Puurmani lossis tööle maasoojusenergial põhinev küttesüsteem, mis aitab küttekulusid vähemalt poole võrra kokku hoida. Maaküte pole konkreetsel juhul just kõige tabavam termin, sest tegelik­ult paigaldati soojuse ammutamiseks vajalik kontuur Pedja jõkke. See peaks tagama soojuspumba kõige efek­tiivsema töötamise.

Kõik tööd saavad tehtud tänu Norra riigi toetusele ja need  lähevad maksma üheksa miljonit krooni. Puurmani vald panustab sellest summast 15 protsenti. 

18. detsember 2010

blog comments powered by Disqus