Märts on mitteformaalse õppimise kuu

Veebikeskkonda on oodatud kasutama eelkõige õppijad ja õpetajad, noorsootöötajad ja koolitajad.

Huvilised saavad veebilehelt leida uut teavet ja põnevaid kirjutisi, aga ka ise aktiivselt veebiloomes osaleda ? kommenteerida või uusi materjale lisada. Ühtlasi oleme mõelnud ka neile, kes mitteformaalsest õppimisest veel suuremat ei tea.

Kõnealusel kodulehel on kättesaadav ka Eesti Noorsootöö Keskuse koordineerimisel eesti keelde tõlgitud kogumik “Väärtuse kasvatamine. Potentsiaal ja sooritus mitteformaalses õppes”. Tegemist on Euroopa Nõukogu poolt 2005. aastal välja antud mitteformaalset õppimist käsitleva materjaliga, mis koondab mitmete erinevate autorite mõtteid mitteformaalsest õppimisest, selle väärtustest ja arengutest Euroopas.

Kõik mitteformaalse õppimise kuu algatused viiakse ellu Haridus- ja
Teadusministeeriumi toetusel eesmärgiga teadvustada mitteformaalse õppe
võimalusi haridusmaastiku rikastamisel ja innustada paljusid neid võimalusi oma igapäevatöös rakendama.

KRISTIINA PERNITS,
mittetteformaalne.ee projektijuht

blog comments powered by Disqus