Märkamise valikud

Teisipäevasel kodanikupäeval tunnustati Kuremaa lossis maakonna tublimaid kodanikuühendusi. Juba üheksandat korda toimunud parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkurssi korraldab Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus koos Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega. Sel aastal oli tunnussündmuse fookuses vabaühendustes tegutsejate märkamine ja tunnustamine.


Tiitleid ja tunnustust jagus kõikidele omavalitsustesse, sest ärksaid sädeinimesi ja tegutsevaid MTÜ-sid jagub õnneks igale poole. Pärast haldusreformi, mis valdade arvu oluliselt vähendas ja piire ümber joonistas, on kodanikuühiskonna roll veelgi enam kasvanud. Sest ka kõige parema tahtmise korral ei jõua omavalitsused igale poole võrdselt korraldama ja organiseerima. Paljud ettevõtmised ning projektid jäävad puhtalt kogukonna liikmete kanda. Ideest kuni teostamiseni.

Seepärast seati tänavu üles ka kaks uut kategooriat, millega tunnustati ettevõtlikku vabaühendust ja väärt algatust. Eesmärgiks innustada ühendusi rohkem teenima oma tulu ning olla majanduslikult iseseisvamad. Väärt algatusega soovitakse innustada looma või algatama uusi sündmusi või rajama objekte, millest on kasu kogu kogukonnale.

Nii see peabki olema, kui tahame, et Eesti küla elaks. Kuid kindlasti tasuks tulevikus kaaluda rohkem nende inimeste ja ettevõtmiste märkamist, kes teevad seda kõike oma vaba aja, oma rahakoti, oma pere arvelt ja pahatahtlike kodarkaigaste kiuste. Sest just nende najal meie küla elab ja arenebki. Neid, kes selleks oma palgatöö läbi on seatud, võiksid tunnustada (ja tunnustavadki) hoopis teised institutsioonid. 

blog comments powered by Disqus