Marika Pravest sai Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Alates käesoleva aasta 12. veebruarist juhib Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonda Marika Prave. Tema kinnitusel võib ta ennast kahtlusteta jõgevamaalaseks pidada, sest sellel suvel möödub 28 aastat Jõgeva valda elama asumisest. Sünnilt on ta valgalanna ja ka tema lapsepõlveaastad möödusid selles piirilinnas. Ka esivanemad on pärit Valgamaalt.


Jõgevamaale tõi elutee ta pärast Tartu ülikooli lõpetamist 1990. aastal. Noorel oli perel võimalus ka Tartusse elama jääda, kuid et oodata oli esimest last, mõtlesid peatsed noored lapsevanemad sellele, kus järeltulijal parem kasvada oleks. Tartus oli elupaigaks kitsuke ühiselamutuba. Siimustisse elama asunud noorele perele võimaldas Jõgeva EPT uues majas mugavustega kolmetoalise korteri, abikaasa Ergo sai tööle spordimetoodikuna. Marikal avanes võimalus saada töökoht uues Jõgeva spordihoones Virtus. “Meie juured ei olnud Jõgevamaal. Olen pärit Valgast ja abikaasa Jõhvist ning me kaalusime ka võimalust mujale elama asuda,” rääkis Marika.

Õpetajaamet Sixtina tantsu- ja modellikoolis ning Sirje Heina esteetikakoolis Dione, kus ta töötas seitse aastat, pakkusid huvitavaid ja arendavaid võimalusi. Ta sai teha koostööd selliste kuulsate inimestega nagu Aapo Pukk, Ly Ranne, Maaja Kallast, Vahur Murutar, Karin Hango jne. Marika oli kehakooli-, tantsu- ja võimlemiseõpetajaks lastele vanuses kolm kuni 18 aastat. Nendesse aastatesse mahtus ka õpetajatöö Siimusti lasteaias ja algkoolis ning aeroobikatreeneri amet, millega ta tegeles paar aastakümmet.

Asutas täiskasvanute koolituskeskuse

Aastal 1997. aastal avanes võimalus asuda tööle sporditöö peaspetsialistina Jõgeva maavalitsuses. Esialgu jagas ta ametikohta jõgevamaalastele hästi tuntud maadlustreeneri ja nüüdse eraettevõtja Aimur Sääritsaga. Maavanemaks oli siis Meelis Paavel, kellelt võttis ameti üle Margus Oro. Kolleegiks maavalitsuses oli talle ka praegune Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula.

2000. aastal kinnitati Marika Prave Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialisti ametikohale. Ta on muusikakoolis klaverit õppinud, laulnud aastakümneid mitmetes ansamblites ja koorides, löönud kaasa rahvatantsu- ja võimlemisrühmades, tegelenud mitmete spordialadega. Huvi õpetaja elukutse vastu äratasid temas kooliaegsed toredad ning oma tööd südamega tegevad kehalise kasvatuse õpetajad. Kümmekond aastat tagasi tekkis Marikal huvi jooga vastu.

Kolme aasta eest lõpetas ta rahvusvahelise London Karam Kriya kooli, omab nüüd joogaõpetaja sertifikaati ja juhendab õhtuti joogarühma.

Suurt uhkust tunneb Marika selle üle, et asutas 2009. aastal Jõgevamaale täiskasvanutele elukestvat õpet pakkuva MTÜ Jõgeva Koolituskeskus, mis on erakool. Jätkusuutlikus isemajandavas koolis on täiskasvanutel olnud võimalus õppida professionaalsete koolitajate käe all võõrkeeli. Lisaks on toimunud ja toimumas mitmed projektikursused ning koolitused Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel. Marika on korraldanud tööaastate jooksul mitmeid maakonna ja vabariigi ning rahvusvahelise tähtsusega sündmusi Jõgevamaal, Eestis ja ka Euroopas: kontserte, suvepäevi, konverentse, seminare jne.

Marika on ema kolmele lapsele, kellest kaks on juba täiskasvanud. Vanem tütar Liina elab perega Ameerikas ja poeg Karel perega Tallinnas. Ta on vanaema kahele armsale poisile, 2,5 aastasele Thorstenile ja 1,3 aastasele Brandonile.

Pesamuna Hermiina saab mai alguses 15 aastaseks. Ta on andekas, mitmekülgsete huvidega ja töökas noor neiu. Hermiina õpib muusikakoolis, mille tänavu lõpetab, flööti, ning on aastaid tegelenud iluvõimlemisega, harrastab tantsimist, on tugev võõrkeeltes ja õpib hästi.

Armastab loomingulisust ja inimestega suhtlemist

“Iga ametiga käib paratamatult kaasas ka see pool, millega vahel tegeleda ei taha. Kui mu töös on sees loomingulisus ja inimestega suhtlemine, siis igapäevast rutiini ei teki,” rääkis Marika Prave. Töötanud 17 aastat Jõgeva vallavalitsuse peaspetsialistina, tundis ta, et vajab keskkonnavahetust ja edasi liikumist karjääris. Ta soovib teha midagi täiesti uut ja on rahul, et saab nüüd osakonna juhina kätt proovida. Sisseelamisele pole tal aega mõeldagi olnud, sest tööülesandeid on sedavõrd palju. “Kui uue tööga alustasin, oli kätte jõudmas Eesti Vabariigi 100 aasta juubel. Kohe pärast vabariigi aastapäeva tähistamist avanes võimalus õnnitleda Adaverest pärit olümpialasi. Suurele töömahule vaatamata olen oma uute kolleegidega enam-vähem tuttavaks saanud. Mul on hea meel tõdeda, et siin valitseb üksteisemõistmine ja toetav suhtumine. Meie osakonnas olid enne mind töötanud tublid ja suure kogemustega spetsialistid. Mulle meeldib Põltsamaa, millele annab kauni näo jõgi. Ehkki ma armastan väga merd, võin nüüd öelda, et vähemalt jõe olen ma oma igapäevaellu saanud. Loomulikult ei saa mainimata jätta Põltsamaa teada-tuntud ajalugu ja kultuuri ning traditsioone. Ja minu ümber on palju toredaid ja aktiivseid inimesi,” rääkis Marika Prave.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus