Maria Orb pälvis Ameerika Ühendriikides noorte teadusmessil preemia

 

Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilane Maria Orb pälvis preemia Ameerika Ühendriikides noorte teadusmessil Intel ISEF 2008, kus esines tööga “Katlakivi tekke vähendamine magnetseadmetega”. Jõgeva neiu sai preemiaks 1000 dollarit.

Sihtasutus Archimedes korraldab alates 2002. aastast õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi, kus Maria Orb saavutas oma tööga 2007. aastal II koha ning preemiaga kaasnes võimalus osaleda Ameerika Ühendriikides Atlantas noorte teadusmessil Intel ISEF. 

Eksami asemel uurimustöö

Jõgeva Ühisgümnaasiumi keemiaõpetaja ja Maria Orbi juhendaja Neeme Katt ütles, et selles koolis teevad juba viiendat aastat kõik 11. klassi õpilased üleminekueksami asemel uurimistöö.

“Uurimistööde juhendamises osalevad peaaegu kõik kooli õpetajad – iga õpetaja pakub välja oma teemaderingi ja õpilased valivad endale sobivaima. Maria Orb tundis varemgi huvi keemia vastu, osales olümpiaadidel ja valis ka uurimistöö teema keemiast. Töö teoreetilise tausta selgitamisega alustas ta 2006. aasta septembris, praktilise osa viis läbi sama aasta novembris ja kaante vahele jõudis töö 2007. aasta veebruariks,” märkis Katt.

“Oluline ei ole mitte niivõrd töö keerukus, kuivõrd selle korrektne teostus, vaja on püstitada töö eesmärgid ja hüpotees, töötada läbi vastav kirjandus, planeerida katsete läbiviimise metoodika ja analüüsida tulemusi. Kasuks tuleb töö korralik vormistus ja hea esinemisoskus töö kaitsmisel. Töö ei tohi olla pelgalt referatiivne, vaid peab sisaldama õpilase isiklikku panust. Selle koostamisel on oluline ka kokkulepitud graafikust kinnipidamine, mis võimaldab töö korralikult “läbi seedida”. Paljusid töid juhendanud õpetajana pean kõige raskemaks sobiva, kooli võimalustele vastava teema leidmist. Edukaks osalemiseks konkurssidel peab teema olema praktilise väljundiga,” põhjendas Neeme Katt oma õpilase edu. 

Messil üle 1500 osavõtja

Keemiaõpetaja sõnul on Intel ISEF maailma suurim õpilaste teadusmess, kus tänavu osales üle 1500 osavõtja. Suure osavõtjate arvu tõttu on tegemist nn stendikonverentsiga – kõik osavõtjad koostavad oma töö esitlemiseks teadusliku postri, zhüriid (neid on palju) käivad ühe stendi juurest teise juurde ja osavõtjad kannavad oma töö ette ning vastavad zhüriiliikmete küsimustele. Kõik toimub muidugi inglise keeles.

Maria Orb esindas Eestit ka 2007. aastal 10. – 13. juunini Türgis Istanbulis toimunud Rahvusvahelisel Keskkonnaprojektide Olümpiaadil (INEPO), kus pälvisSamuti on ta osalenud Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde võistlusel, kus saavutas 10. – 12. klasside arvestuses I-II koha. Rahvusvahelise GLOBE programmi Eesti õpilaste keskkonnauurimuste konkursil pälvis ta 10. – 12. klasside arvestuses I koha ja rahvusvahelise konkursi Stockholmi Veeauhind Noortele 2006 Eesti eelvoorus I koha.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus