Mardi- ja kadripäeva programmid!

Mardi- ja kadri töötubades 6.-24. novembrini saab aimu nimetatud tähtpäevadega seotud kommetest ja uskumustest. Osalised valmistavad endale maskid, saab mängida ja teada, millised olid mardi- ja kadripäeva kombed vanasti ja millised on nad tänapäeval. Vajalik eelregistreerimine telefonil 7 350 445 või e-posti aadressil giidid@erm.ee.

Loominguline mardimäng toimub 9. novembril kell 15 ja 10. novembril kell 11. Püsinäituse rehe all tutvustatakse mardipäeva kombestikku, pärimusi, regilaule ja tempusid. Eelregistreerimine telefonil 7 350 428!

Loominguline kadrimäng “…kadri üle karja” toimub püsinäituse rehetares 21. novembril kell 10, 23 novembril kell 13, 24. novembril kell 11 ja 25. novembril kell 17. Tutvustatakse kadripäeva kombestikku, pärimusi, regilaule ja tempusid. Eelregistreerimine telefonil 7 350 428.

Kaidi Tago
Eesti Rahva Muuseum

blog comments powered by Disqus