Mällikverre tanklat, toitlustus- ja majutuskohti tõenäoliselt ei tule

Kaks aastat tagasi, aastal 2007 algatati Põltsamaal detailplaneeringu menetlemine, millega kavandati Mällikverre, vahetult Tallinna-Tartu maantee lähedusse tankla, toitlustuskoha ja majutuskoha rajamist.

Planeeritav ala asub küll peamiselt Põltsamaa valla territooriumil, kuid osa sellest jääb ka Põltsamaa linna piiresse. Tänaseks on majandusolukord  aga kardinaalselt muutunud ning seetõttu planeeringus välja toodud idee ilmselt ei realiseeru. Samas ei takista see planeerimisprotsessi jätkamist ning tõenäoliselt jätkatakse detailplaneeringu menetlemist lähtuvalt kehtivast seadusandlusest.

Arendaja huvitatud maa müügist

Detailplaneeringu algatamise taotluse esitas Talumaa Kinnisvara Haldus OÜ ja detailplaneeringu koostas Tartu firma EOMAP Maamõõdukeskus OÜ.

Talumaa Kinnisvara Haldus OÜ juhatuse liikme Urmas Jefimovi sõnul algatasid nad planeerimisprotsessi juba paar aastat tagasi ja siis ei teadnud veel keegi, millised on majandusolud kahe aasta pärast. Ilmselt ei taastu endine olukord kinnisvaraturul niipea. Seepärast kaaluvad planeeringu algatajad planeeringuala müüki. Jefimovi hinnangul lisab planeeringualale atraktiivsust teadmine, et käesoleval aastal plaanitakse Põltsamaa linnas ja selle lähialadel käivitada vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise järjekordne etapp. Sellest tulenevalt tekib ka Uuerehe kinnistul võimalus trassidega liituda.   

Kõnealune kinnistu asub endise EPT territooriumi vastas teisel pool Pajusi maanteed. Põltsamaad vähem tundvatele inimestele oleks ehk arusaadavam, kui öelda, et planeeritav ala jääb Põltsamaalt Pajusi suunas sõites paremale poole teed ja Tallinnast Tartu poole liikudes samuti paremale poole teed.

Planeeritaval maa-ala edelaosas paikneb Uuerehe talu ja selle järgi sai kinnistu nime. Lõunapoolses küljes asuvad Pajusi maantee 45, 47 ja 49  kolmekorruselised korterelamud. Seetõttu lubatakse planeeritavale alale ehitada kuni kolmekorruselisi hooneid. Alast jääb 4,9 hektarit Põltsamaa valla territooriumile ja 1,1 hektarit Põltsamaa linna territooriumile.

Suveks saab detailplaneering kehtestatud

Põltsamaa valla ehitusnõuniku Margi Eina sõnul on plaanis projekteerida kavandatud kruntidele juurdepääsuks uus asfaltkattega tee, mis saab alguse Pajusi maanteelt ja võib tulevikus pikeneda Tallinna-Tartu maanteeni. Tee on plaanitud 13 meetri laiusena ja kahesuunalisena. Detailplaneeritav ala jagatakse kruntideks, igaühele on lubatud ehitada üks hoone. Erinevatele kruntidele plaanitakse kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutus- ja tanklahoone. Samuti on planeeringus tee- ja tänavamaa ning looduslik haljasmaa. Planeeritava ala kõrvale, paralleelselt Pajusi maanteega tuleb kergliiklustee.

Põltsamaa valla ehitusnõuniku sõnul algatati planeerimisprotsess Põltsamaa vallas ülemöödunud aasta oktoobris ja Põltsamaa linnas möödunud aasta jaanuaris. Põltsamaa Vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu käesoleva aasta veebruaris. Praeguseks on Uuerehe detailplaneering jõudnud avaliku väljapanekuni ning on tutvumiseks ja märkuste ning täienduste tegemiseks kättesaadav 23. veebruarist kuni 9. märtsini.  Seega on võimalik detailplaneeringuga veel mõne päeva jooksul tutvuda, Põltsamaal maakonna keskraamatukogus, Põltsamaa vallavalitsuses ning Põltsamaa linnavalitsuses.

Avalikule väljapanekule järgneb vastavalt seadusele avalik arutelu. Sellest, kus see toimub, teavitatakse ajakirjanduse vahendusel.

Margi Ein loodab, et kui planeeringu osas suuremaid vaidlusi üles ei kerki, siis suveks on see detailplaneering kehtestatud. Samas on ta seisukohal, et Põltsamaa vald läheb planeerimisprotsessiga kindlasti lõpuni, selle poolelijätmine  praeguses faasis ei oleks arukas tegu. Ehitusnõunik usub, et paremate aegade saabudes tuntakse selle ala vastu kindlasti huvi ja kui detailplaneering on kehtestatud, saab arendusmõtted kiiresti ellu viia.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus